Kezdőlap

Eltelt egy teljes tanév a Marcali Szakképző és a Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskola összevonását követően. Arra kérlek, értékeld az elmúlt tanévet, hogy sikerült ez a nem könnyű időszak?

Markhard_Jozsef100A kezdeti nehézségek, a két intézmény összevonása kapcsán felmerült problémák megoldása után azt kell mondanom, hogy egy viszonylag zavartalan évet tudtunk levezényelni.  Ez azt jelenti, hogy sikerült azokat a nézetkülönbségeket rendezni, amelyek kezdetben jelentkeztek.  Nekünk az a feladatunk, hogy a Marcaliban működő gazdasági egységek igényeit megpróbáljuk helyben kielégíteni, Szőcsényben pedig mindig is a régiós szemlélet és feladatellátás volt a meghatározó. Az elmúlt tanévben arra törekedtünk, hogy összehangoljuk ezt a kétféle igényt.  Mondhatom, ennek a feladatnak eleget tettünk.

A „Szaki” a fémiparban, a könnyűiparban, a kereskedelemben és az élelmiszeriparban. Szőcsény pedig a faipar, az építőipar, az erdőgazdálkodás, a mezőgazdasági és erdészeti gépészet terén nyújt szolgáltatást.  Azt gondolom tisztázódtak a feladatok és a feltételek. Van egy stabil oktatói létszámunk a közel nyolcszáz tanuló képzéséhez.

Mondhatom, hogy egy nagy, de működőképes iskola lett az összevont intézmény. Ha megmarad egy 300 és egy 500 fős iskola, akkor a létük külön-külön mindig kérdéses lett volna.

Az elmúlt évben a pedagógiai programtól a házirendig, minden területen elindult egy egységesítési folyamat. Az első évnek az a tapasztalata, hogy gyakorlatilag az alapokat raktuk le. Még mindenkinek meghagytuk a korábban megszokott „rendszerét”. Ebben a tanévben már a törvény változása miatt módosításra szoruló minden változtatást meg kell csinálnunk. Egységesíteni fogjuk az alap dokumentumainkat.  Azt is el kell mondanom, hogy nálunk már az összevonás pillanatától megindult az „áttanítás” rendszere, gyakorlatilag mind a két helyszínen 100 % -os szakos ellátást tudunk biztosítani.

Összességében sikeres volt az integráció. Egységes arculattal, egységes gondolkozással megyünk neki a következő tanévnek. Nincsenek már súrlódások. Úgy néz ki mindenki elfogadta a helyzetet. Csabával (Bodrogi Csaba a Marcali Telephely vezetője) nagyon sokszor elmondtuk, hogy ez a szekér akkor fog jó irányba menni, ha mindenki egy irányba tolja. Nyilván mindenkinek vannak sérelmei, ezeket vagy feldolgozza, vagy „lenyeli”, de most az a legfontosabb, hogy az a szekér egy irányba mozduljon!

Nagy változások vannak a magyar oktatásban. Új szakképzési és köznevelési törvény lépett életbe. Mennyiben érinti ez az iskolát?

A 2012. szeptembertől hatályos törvény előírja, hogy 2013. január elsejétől a szakképzés nem lehet önkormányzati fenntartású. Vagy a megyei hálózathoz kell csatlakozni, vagy a másik lehetőség az, hogy a szakminisztériumoknak van iskola fenntartási lehetősége, és oda lehet csatlakozni. Esetünkben a Vidékfejlesztési Minisztérium az ahol a mi képzéseink befogadásra kerülhetnek. A minisztérium hivatalosan megkereste a várost a szándékával, elvégzett egy átvilágítást, azóta megtörtént az auditáció is.  Nem hivatalosan úgy tudjuk, hogy az átvételi folyamat is elindult. Nagy valószínűséggel január elsejétől a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz fogunk tartozni.

Az vonatkozik az ipari szakokra is?

Magyarországon kb. 160 iskola foglakozik agrárszakképzéssel, ezekből gondol az agrártárca egy hatvan iskolából álló rendszert létrehozni. De mivel nincs, vagy csak nagyon kevés „tiszta profilú” iskola, ezért egy 70/30 arányt határoztak meg az agrár és más szakmák között. Ezt az arányt el kell érni az átvételt követő harmadik évben. Jelenleg nálunk ez az arányszám 34/66, tehát jól állunk ebben a tekintetben is.

Alakul egy DASZK (Dunántúli Agrár Szakképzési Központ) közel 5000 tanulóval, ahol mi egy jelentős nagyságú iskola leszünk, hiszen mi adjuk közel az ötödét a létszámnak. Szekszárd központtal Villánytól, Sopronig lesz ez az egy szervezet, az agrárképzésben.

Akkor megszűnik a tagságotok a jelenlegi Szakképzés Szervezési Társaságban?

Igen megszűnik. Azzal, hogy mi átkerülünk a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába, azzal a minisztérium szervezetébe kel betagozódnunk.

Ha megszűnik a SzaSzeT, akkor mi lesz a Berzsenyi Gimnáziummal? Engedelmeddel most, mint a város Önkormányzatának oktatási bizottsági elnökét kérdezlek.

2013. január elsejével létrejön az országban egy Klebelsberg Kuno Intézmény Fenntartó Központ. Ehhez fog tartozni az összes állami általános iskola, gimnázium és szakképző iskola. Ezeknek az iskoláknak lesz a központi fenntartója, a Klebelsberg Kuno Intézmény Fenntartó Központ. Ennek az országos intézménynek lesz minden Járási Hivatalban egy oktatási osztálya. Ez az osztályvezető fogja ellátni a Marcali Járás valamennyi oktatási intézményének a felügyeletét.

A tankerületen belül a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium egy járási gimnázium lesz, egyedüliként a járásban. Ugyanehhez a tankerülethez fog tartozni a járás össze általános iskolája is. Ez egy szerencsés helyzet, mert gyakorlatilag a járásban biztos helye lesz a gimnáziumnak, és ösztönözni fogják a beiskolázást a gimnázium irányába.

A kollégium?

Ezt még nem tudom. De ha járásból a gyerekek ide jönnek tanulni, akkor szerintem annak is biztos jövője van.

Örömmel írom le, hogy minden híresztelés, ami a gimnázium tagintézménnyé válásával kapcsolatos ezek szerint légből kapott.

Semmilyen valóság alapja nincs ezeknek a felvetéseknek, híreszteléseknek!

A jó hírek után újabb jó hírek, de már a Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskoláról. Az önkormányzat testületi ülésén halottam, hogy sok a jelentkező az iskolába. Hány osztályt indítatok a 2012/2013 –as tanévben?

Nagyon jól sikerült a beiskolázás. Összesen 7 osztályt indítunk. Nem így indult … az első adatok alapján azt feltételeztük, hogy csak egy szakközépiskolai osztályunk lesz, és lesz öt szakiskolai osztályunk.  A nyáron különböző okoknál fogva elkezdett emelkedni a szakközépiskolai osztályba beiratkozók száma, ezért tudunk két szakközépiskolai és öt szakiskolai osztályt indítani szeptemberben.

Marcaliban újra tudunk szoftveres szakot indítani. Ez nagyon fontos, mert az elmúlt évben nem tudtunk indítani osztályt. Ha ez az év is kimaradt volna, akkor lehet, hogy „elhalt” volna ez a képzés Marcaliban. Nagyon fontos, hogy ezt a szakot továbbra is tanítsuk. Idén tudunk egy 13. évfolyamot is indítani. Több lett a tanuló szerencsére, ezért indítunk egy nagyon magas létszámú pék-cukrász osztályt, tudtunk beiskolázni kereskedőket, tudtunk beiskolázni lakatosokat, gépi forgácsolókat.  Stabilnak látom a „Szaki”helyzetét. Közel 300 tanulójuk lesz.

A másik 500 az Szőcsényben fog tanulni. Itt a megszokott szakmákban indítunk osztályokat.  Lesz egy erős szakközépiskolai osztályunk, tehát erdész, vadász, természet és környezetvédelmi technikus szakon. Megerősödni látszik a mezőgazdasági gépészképzés, 23 fővel tudjuk indítani! Itt a családi gazdálkodók gyerekei tanulnak, nagy igény van rá. Azt gondolom nekünk is „rá kell erősítenünk” erre az irányra. Van egy nagy létszámú erdészeti szakmunkás osztályunk, van erdészeti gépészképzésünk, megmaradt a faiparunk, megmaradt az építőipari képzésünk.

Van változás a pedagógus létszámban?

Az a helyzet, hogy jön a hároméves szakképzés, és egyharmadára lecsökkentették az oktatandó közismereti órák számát. Ezért egy visszaépítési folyamatot kell elkezdenünk. Most az első lépcsőnél tartunk. Nyugdíjazással tudtunk valamennyit „lekövetni”, de sajnos elbocsájtásokra is sor került. Volt, akinek a határozott időre szóló szerződését nem hosszabbítottuk meg. Volt ebben kollégiumi nevelő, közismeretet oktató tanár, de nyelvtanár is. És egy kolleganőnek felkeltett mondanom, mert nem tudtam számára munkát biztosítani. Most 128 fő a létszámunk, ez még csökkeni fog nyugdíjazással és 125 fő lesz a végleges létszámunk, a korábbi 140 fővel szemben.

Felnőtt oktatás. Jelentős vállalása volt az iskolának. Hogyan tovább?

Minden megy tovább. Most adjuk be, ujjíjuk meg a jogosultsági kérelmeinket. Országos lefedettségünk lesz, megfelelő jogosítványokkal. Lesz két felnőttképzési tagozatunk is. A fémipari képzéstől az agrárképzésig mindent fogunk tudni oktatni. Meg is keresünk mindenkit ez ügyben. Lesznek támogatott képzéseink, fémipari képzéseink, könnyűipari, élelmiszeripari képzéseink, mezőgazdasági képzéseink. Gyakorlatilag minden, ami nappali oktatásban a profilunk.

Ez két nagy intézmény. Sok épület, telephelyek. Tudtatok jelentősebb felújítást, karbantartást végezni a nyáron?

Jelentősebb felújítást nem, a karbantartási feladatok közül elsősorban a tisztasági festésekre, a kollégium, az osztálytermek rendbetételére koncentráltunk. Az alkalmat megragadva megköszönném a Marcali Kistérség által a közmunka programban biztosított szakemberek segítségét.

50 éves lesz a Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskola a következő tanévben. Hogy készültök az évfordulóra?

1963 –ban indították az iskolát, ezért egy rendezvény sorozatot tervezünk. Öregdiák találkozót, kiállításokat, előadásokat, sportversenyeket tervezünk. De a megszokott és nagyon népszerű pályázatainkkal, a természetismereti vetélkedőinkkel is jelentkezünk, kapcsolódva az ünnephez. Az egész tanévet lefedjük a programokkal. Tavasszal tervezzük a „nagy eseményt”, szeretnék az ünnepet összekapcsolni az országos Erdész Technikus Szakmai Versennyel, és kérni fogom a Vadász Kamarától, hogy ismét nálunk rendezzék meg a Megyei Vadász Napot.

Mi lesz a gazdasággal?

Most úgy néz ki, ellentétben az első körrel, amikor a megyei iskolákat vagyonnal együtt vitték, mostani állapot szerint tőlünk csak a béreket s egyebeket viszik, de a vagyon az megmarad a Városnál. Én vezetem tovább a gazdaságot, és felelek a Város felé a gazdasági ügyekben, de az oktatási ügyekben már majd a minisztérium felé vagyok felelős.

Most igazolódott be, hogy helyes volt a döntésünk, hogy nem adtuk át az iskolát a megyének, mert akkor „elbuktuk” volna a vagyont.

Köszönöm a beszélgetést!

Markhard_Jozsef

Keresés a tartalomban...

Elérhetőségek

Levélcím: Marcali Portál

8700 Marcali Orgona u. 1-3 "A" lh. fsz. 2
NMHH nyilvántartási szám: 1253-3889
Alapítás éve: 2000.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Reklámmal kapcsolatban: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Cookie-k használata a weboldalon

Küldjön nekünk Ön is híreket!
Történt olyan esemény vagy hír a térségében ami nincs fent a Marcali Portálon, esetleg hallott, látott, fényképezett, valami érdekeset és Ön szerint fent lenne a helye hírportálon?
Küldje el a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre!


Megjelenés: Szerkesztőségünk fenntartja a jogot, hogy a részére elküldött híreket - a tartalom csorbítása nélkül - a megjelentethetőség érdekében módosítsa, szerkessze. A megjelenésre vonatkozóan garanciát nem vállalunk - azaz nem mindegyik, részünkre elküldött hír jelenik meg szükségszerűen a marcaliportal.hu-n.

A marcaliportal.hu sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.