Skip to main content

Figyelem jogvesztő határidő!

Írta: NAV
Megjelent: 2012. március 09. Péntek, 08:17

navTÁJÉKOZTATÓ A LAKÓTELEK 4+2 ÉVES BEÉPÍTÉSI ENGEDÉLYÉVEL RENDELKEZŐK JOGVESZTŐ HATÁRIDEJÉRŐL

Azok az adózók, akik lakótelek szerzése esetén korábban kérték a lakóház felépítése céljából az illeték megfizetésének 4 évre való felfüggesztését, majd ezen határidő 2 évvel történő meghosszabbítását, újabb választási lehetőséget kaptak.

2012. március 31-ig benyújtott kérelmükre az adóhatóság engedélyezheti, hogy amennyiben az adózó a lakóház építési kötelezettségének nem tud eleget tenni, most megfizetheti a megszerzett telek forgalmi értéke után a jelenleg hatályos illeték mértékkel az illetéket.

Az illeték mértéke 4% - alacsonyabb, mint a telek szerzésekor hatályban levő mérték, továbbá a késedelmi pótlékfizetési kötelezettség alól is mentesülnek, ha a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül megfizetik ezt az illetéket.

A kérelmet azok az adózók is benyújthatják, akik a számukra nyitva álló 6 éven belül nem tudták teljesíteni a beépítést és az adóhatóság már korábban megállapította az illeték és késedelmi pótlék fizetési kötelezettségüket.

Abban az esetben, ha nem élnek ezen kérelem lehetőségével, és a beépítésre nem kerül sor, vagy a határidőig nem rendelkeznek jogerős használatba vételi engedéllyel, a korábban felfüggesztett illeték összegét és a kiszabása óta eltelt időre felszámítandó késedelmi pótlékot (mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese) is meg kell fizetni.

FIGYELEM!

A 2012. március 31-i határidő a kérelmek benyújtására jogvesztő!

Csak azok az adózók élhetnek kérelemmel, akik számára az adóhatóság már engedélyezte a 4 éves beépítési határidő 2 évvel történő meghosszabbítását!

Cím: NAV Somogy Megyei Adóigazgatósága Illeték Kiszabó Osztály 7401 Kaposvár, Pf.: 177.

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Somogy Megyei Adóigazgatósága

Kaposvár

{module [99]}

Sport - Legfrissebb
Városunk - legfrissebb
Közelben - Legfrissebb
Interjúk - Legfrissebb
Kék hírek - Legfrissebb
Kultúra - Legfrissebb
MTI - Legfrissebb
Közérdekű - Legfrissebb