Skip to main content

Elfogadták a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételének szabályait

Írta: mti
Megjelent: 2012. november 27. Kedd, 05:01

mti_hirfelhasznalo_copyBudapest, 2012. november 26., hétfő (MTI) - Az Országgyűlés hétfőn elfogadta a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételét szabályozó törvényt.

A 236 igen szavazattal, 86 ellenében és két tartózkodás mellett elfogadott jogszabály alapján az oktatási intézmények 2013. január 1-jén kerülnek állami fenntartásba úgy, hogy beolvadnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba.

Az iskolák feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon - ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben lévő eszközöket, felszereléseket is - szintén a központ ingyenes használatába, illetve vagyonkezelésébe kerül.

Az állami intézményfenntartó foglalkoztatotti állományába tartoznak a jövő éve elejétől a pedagógusok, valamint az oktató-, nevelőmunkát közvetlenül segítő közalkalmazottak is. A törvény alapján ugyanakkor munkavégzési helyük a tanítási év végéig nem változtatható.

Szintén a központ állományába kerülnek a technikai dolgozók, ha a települési önkormányzat 2013. január 1-jétől az intézményt nem működteti.

Az intézményfenntartó állományába tartozók 2012 decemberére járó illetményének, munkabérének és egyéb járandóságának, valamint azok közterhének megfizetése már a központ feladata lesz, erre a kincstártól támogatásikeret-előrehozást igényelhet.

A Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter javaslatára elfogadott jogszabály alapján január 1-jével módosítani kell az önkormányzati, valamint akkortól állami feladattá váló köznevelési alapfeladatot egyaránt ellátó többcélú intézmények alapító okiratát úgy, hogy az intézmény kizárólag önkormányzati feladatot lát el.

Települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot január 1-jétől nem végezhet. A társulás tagjainak megállapodást kell kötniük egymással az általuk fenntartott intézményben foglalkoztatott technikai dolgozók és más alkalmazottak továbbfoglalkoztatásáról és az európai uniós társfinanszírozású projektekben vállalt kötelezettségek teljesítésének megosztásáról.

Átmeneti intézkedésként a törvény rögzíti, hogy a jelenlegi tanévben a központ a kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazásról a tanuló lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzattal kötött megállapodás útján gondoskodik.

Sport - Legfrissebb
Városunk - legfrissebb
Közelben - Legfrissebb
Interjúk - Legfrissebb
Kék hírek - Legfrissebb
Kultúra - Legfrissebb
MTI - Legfrissebb
Közérdekű - Legfrissebb