Skip to main content

Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala 2013. január elsejével megkezdte működését.

Írta: Vágó Zoltán
Megjelent: 2013. január 14. Hétfő, 05:23

A Járási Hivatal és szakigazgatási szerveinek elérhetőségei:

Marcali Járási Hivatal
8700 Marcali, Petőfi S. u. 14. Tel.: 85/510-006 Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Marcali Járási Hivatal Gyámhivatala
8700 Marcali, Petőfi S. u. 14. Tel.: 85/510-051

Marcali Járási Hivatal Okmányiroda
8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.:85/501-045, 85/510-036.

Lipták Rita Márta, a Marcali Járási Hivatal 38 éves vezetője igazgatásszervező diplomával rendelkezik, korábban körjegyző volt. 2008-tól eddig a Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás irodavezetője volt.

Járási ügyintézésről

Okmányiroda

Az okmányirodák 2013. január 1-jétől a járási hivatalok törzshivatalának szervezeti egységeiként működnek tovább. A járási hivatalhoz kerülő ügyek legnagyobb részét az okmányirodai feladatok jelentik, így a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással, egyéni vállalkozói tevékenységgel és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok.

Az ügyfelek dolgát nagyban megkönnyíti majd, hogy 2013 januártól a járási hivatalok okmányirodái országos illetékességgel látják el feladataikat.

A tervek szerint 2013 végére az okmányirodák bázisán alakítják ki a kormányablak-rendszert. A területi közigazgatási reform távlati célja az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára, hogy az állampolgárok egyetlen helyen, a – 2013 végéig kialakítandó – kormányablakoknál tudják majd hivatalos ügyeiket intézni.

Hatósági ügyek

A járási hivatal hatósági osztályának hatáskörébe tartoznak

- az egyes szociális ellátásokkal, (időskorúak járadéka, alany és normatív alapon megállapított közgyógyellátásra való jogosultság, ápolási, emelt összegű ápolási díjra való jogosultság (méltányosság kivételével), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság)

- a kommunális igazgatással összefüggő feladatok (pl. temetőengedélyezés),

- a menekültügyek,

- az egyes vízügyi, illetve

- védelmi igazgatási,

- földrendezési és földkiadási ügyek,

- az érettségi vizsgával, oktatással, valamint

- egyes villamos energia és földgázellátással kapcsolatos ügyek,

- egyes állategészségügyi feladatok (állatotthon engedélyezés).

Szabálysértési hatáskörben 2013. január 1-jétől a járási hivatal hatósági osztálya jár el.

Gyermekvédelem és gyámügy

2013. január 1-jétől a járási hivatal szakigazgatási szerveként működő járási gyámhivatalhoz kerültek a jegyzői és a városi gyámhivatali feladat- és hatáskörök.

A járási gyámhivatal jogosult eljárni a

- gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyekben (pl. gyermekelhelyezés, védelembe vétel),

- a szülői felügyeleti jog gyakorlásával,

- gyermektartásdíjjal,

- kiskorú házasságkötésének engedélyezésével,

- örökbefogadással,

- családi jogállás rendezésével,

- gyámsági és gondnoksági, valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekben.

A gyermekvédelmi ellátások közül azonban egyes gyermekvédelmi támogatások (rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás) továbbra is jegyzői hatáskörben maradtak, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatban pedig a települési önkormányzat képviselő-testülete a döntéshozó szerv.

2013. január 1-jétől a munkaügyi kirendeltségek, a népegészségügyi intézetek, a körzeti földhivatalok, az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatalok, valamint az építésügyi hivatalok is járási szinten végzik a feladataikat általában változatlan helyszínen és ügyfélfogadási időben.

Jegyzőknél maradó ügyek

A járási hivatalok olyan államigazgatási feladatokat vettek át a jegyzőktől, amelyeket az Állam az elmúlt húsz évben kényelmi szempontok miatt oda telepített. A jegyzők, kivételesen polgármesterek által ellátott 12 millió hatósági ügy 90 %-a eddig is államigazgatási jellegű volt, ez azt jelenti, hogy ekkora tömegű – az állam által áthárított – pluszfeladat hárult eddig az önkormányzatokra, jegyzőkre. A jövőben az államigazgatási feladatok többségét az Állam a saját szervezeti rendszerén keresztül látja el. Az új feladatmegosztásnak köszönhetően az összes államigazgatási ügy több mint 40%-a kerül vissza az államot képviselő járási hivatalokhoz.

Csak azok az ügyek maradtak a jegyzőknél, amelyekhez a helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy amelyekben országosan nem egységes szabályozás és helyi mérlegelési lehetőség is van. Ilyenek pl. a helyi adóval összefüggő igazgatási, az anyakönyvi és állampolgársági ügyek, a települési polgári védelmi, katasztrófa igazgatási feladatok. Továbbá az ipar- és kereskedelmi igazgatási, a birtokvédelmi feladatok, a hagyatéki eljárás, a nem alanyi jogon járó szociális ellátások, a helyi védettséggel összefüggő környezet- és természetvédelmi, a veszélyes ebek nyilvántartásával összefüggő feladatok, az óvodáztatási támogatás.

Az olyan hatósági ügyeknél, mint pl. a földművelésügyi, állategészségügyi, a vízügyi, az ipari igazgatással, valamint a környezet- és természetvédelemmel, a közlekedés és hírközlési igazgatással kapcsolatos feladatok, lesz feladata a települési jegyzőnek és a járási hivatalnak is, mint ahogy eddig is eljárt ezen feladatkörökben a kormányhivatal helyi szerve és jegyző is.

Forrás: jaras.info.hu

Sport - Legfrissebb
Városunk - legfrissebb
Közelben - Legfrissebb
Interjúk - Legfrissebb
Kék hírek - Legfrissebb
Kultúra - Legfrissebb
MTI - Legfrissebb
Közérdekű - Legfrissebb