Skip to main content

Személyazonosító okmány kell az óvodai beiratkozáshoz

Írta: jaras.info.hu
Megjelent: 2013. február 23. Szombat, 03:58

szig_gyereknekAz idei óvodai beiratkozáshoz már nemcsak lakcímet igazoló hatósági igazolványra van szükség, hanem a gyermek nevére kiállított személyazonosító okmányra is, azaz személyazonosító igazolvány, vagy útlevél kell a beiratkozáshoz. Az óvodai beíratáskor a szülő okmányaira is szükség van.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. paragrafusa kimondja, hogy a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Személyazonosító okmányok magyar állampolgárok részére:

· személyazonosító igazolvány

· útlevél

· vezetői engedély

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.tv. 29.§ (7) bekezdése alapján a polgár köteles igényelni a személyazonosító igazolvány kiadását, amennyiben nem rendelkezik más érvényes, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal. Amennyiben a 14 év alatti gyermek nem rendelkezik a fenti személyazonosító okmányok egyikével sem, a szülőnek (törvényes képviselőnek) a gyermek személyes megjelenésével igényelnie kell a személyi azonosításra alkalmas igazolvány kiállítását.

Az igazolvány igényelhető bármely járási hivatal okmányirodájában, illetőleg 14 éven aluli kérelmező esetén a személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem előterjeszthető a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is. A jegyző a kérelmet haladéktalanul megküldi az illetékes járási hivatalnak.

Sport - Legfrissebb
Városunk - legfrissebb
Közelben - Legfrissebb
Interjúk - Legfrissebb
Kék hírek - Legfrissebb
Kultúra - Legfrissebb
MTI - Legfrissebb
Közérdekű - Legfrissebb