Skip to main content

Itt a teljes lista: ilyen tantárgyak lesznek az iskolákban szeptembertől

Írta: eduline.hu
Megjelent: 2013. április 16. Kedd, 04:49

eduline_ujMilyen tantárgyakat oktatnak szeptembertől az iskolákban? Az új kerettanterveket felmenő rendszerben vezetik be, vagyis a 2013/2014-es tanévben még csak az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon tanítanak majd az új rendszer alapján. Íme, a tantárgyak listája.

Általános iskola (1-4. évfolyam)

Kötelező tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom

Idegen nyelv

Matematika

Erkölcstan/hittan

Környezetismeret

Ének-zene

Vizuális kultúra

Technika, életvitel és gyakorlat

Testnevelés és sport

Szabadon választható tantárgyak

Dráma és tánc

Tánc és mozgás

Informatika

Általános iskola (5-8. évfolyam)

Kötelező tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom

Idegen nyelv

Matematika

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Hon- és népismeret

Erkölcstan/hittan

Természetismeret

Biológia-egészségtan

Fizika

Kémia

Földrajz

Ének-zene

Dráma és tánc

Vizuális kultúra

Informatika

Technika, életvitel és gyakorlat

Testnevelés és sport

Szabadon választható tantárgyak

Természettudományi gyakorlatok

Dráma és tánc

Tánc és mozgás

Gimnázium (négyosztályos)

Kötelező tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom

Idegen nyelv

Második idegen nyelv

Matematika

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Etika

Biológia-egészségtan

Fizika

Kémia

Földrajz

Ének-zene

Dráma és tánc

Vizuális kultúra

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Művészetek

Ének-zene

Dráma és tánc

Vizuális kultúra

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Informatika

Technika, életvitel és gyakorlat

Testnevelés és sport

Szabadon választható tantárgyak

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek

Filozófia

Dráma és tánc

Tánc és mozgás

Gimnázium (hatosztályos)

Kötelező tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom

Idegen nyelv

Második idegen nyelv

Matematika

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Erkölcstan

Etika

Biológia-egészségtan

Fizika

Kémia

Földrajz

Ének-zene

Dráma és tánc

Vizuális kultúra

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Művészetek

Ének-zene

Dráma és tánc

Vizuális kultúra

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Informatika

Technika, életvitel és gyakorlat

Testnevelés és sport

Szabadon választható tantárgyak

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek

Filozófia

Természettudományi gyakorlatok

Dráma és tánc

Tánc és mozgás

Gimnázium (nyolcosztályos)

Kötelező tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom

Idegen nyelv

Második idegen nyelv

Matematika

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Hon- és népismeret

Erkölcstan

Etika

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – 5-6. évfolyam

Latin örökségünk

Természetismeret

Biológia-egészségtan

Fizika

Kémia

Földrajz

Ének-zene

Dráma és tánc

Vizuális kultúra

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Művészetek

Ének-zene

Dráma és tánc

Vizuális kultúra

Informatika

Technika, életvitel és gyakorlat

Testnevelés és sport

Szabadon választható tantárgyak

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek– 5-6. évfolyam

Filozófia

Természettudományi gyakorlatok

Dráma és tánc

Tánc és mozgás

Szakközépiskolák

Kötelező tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom

Idegen nyelv

Matematika

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Etika

Biológia-egészségtan

Fizika

Kémia

Földrajz

Művészetek

Ének-zene

Dráma és tánc

Vizuális kultúra

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Informatika

Testnevelés és sport

Szabadon választható tantárgyak

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek

Második idegen nyelv

Szakiskolák

Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom

Idegen nyelv

Matematika

Társadalomismeret

Természetismeret

Testnevelés és sport

Osztályközösség-építés

Fontos: nem minden tantárgyat oktatnak minden évfolyamon! A kerettantervek itt!

{module [99]}
Sport - Legfrissebb
Városunk - legfrissebb
Közelben - Legfrissebb
Interjúk - Legfrissebb
Kék hírek - Legfrissebb
Kultúra - Legfrissebb
MTI - Legfrissebb
Közérdekű - Legfrissebb