Bereczk Balázs 1

2015 februárja óta vagy alpolgármester Marcaliban. Hamarosan már 4 és félév eltelik a megbízásodból, amit a képviselő-testülettől kaptál. Arra kérlek, hogy foglaljuk össze ezt az időszakot. Három terület az, ami a feladatköröd ismereteim szerint. Az egyik a kistérségi társulással kapcsolatos teendők, a másik a városüzemeltetés, a harmadik pedig a pályázati munka. És természetesen a polgármester úr helyettesítése minden más ügyben, ha az szükséges.

 

 

Összességében milyen volt számodra az elmúlt fél évtized?

 

Kétségtelenül izgalmas időszak volt az elmúlt öt év, hiszen annak ellenére, hogy már 2013-tól készültünk a 2014-2020-as Európai Uniós költségvetéshez tartozó pályázatokra azok benyújtására csak 2016-ban és 2017-ben volt lehetőség. A sok bürokratikus és adminisztrációs akadály leküzdése után ezek a fejlesztések végre idén és jövőre elkészülnek.

 

Emellett pedig a város intézményrendszerét is át kellett alakítani elsősorban a központi jogszabály-változások miatt, mint például az oktatási intézmények működtetési feladatainak 2017. évi elvétele, vagy az étkeztetési feladatok átalakítása. Ezek a városlakók számára egyszerű szerződés aláírásnak tűnnek, de azért lényegesen több dolgot jelent, hiszen például az adott intézményben dolgozóknak fizetést kell utalni a diákok és az étkezésben részt vevők sem szenvedhetnek hátrányt amiatt, hogy valaki valahol egy rossz döntést hozott a túlzott központosítással.

 

Ezekben az esetekben a Képviselő-testületnek és a döntéseket előkészítő kollegáknak az volt a legfontosabb feladata, hogy az adott körülmények között megtalálja azokat a módokat, amik megfelelnek a szigorú szabályoknak, de mégis tovább támogassa azokat az intézményeket, melyek korábban a Város fenntartásában voltak.

 

Ezért látjuk el az orvosi ügyeletet a Kórház épületében, amiért bérleti díjat fizetünk és az intézmény bevételeit növeljük, kérjük vissza a Kórház számára használhatatlan ingatlanokat csökkentve ezzel az intézmény működési kiadásait; bérlakásokkal támogatjuk az orvosokat, nővéreket, tanárokat, rendőröket.

 

mtksz

 

Azoknál a feladatoknál is jelentős változás következett be, ahol társulás keretében több településnek nyújt szolgáltatást a Város. Gondoljunk csak a szemétszállításra, ahol a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. megalakulásával és a hulladékgazdálkodás központosításával, államosításával egy jól működő helyi rendszert kellett integrálni egy máig nem tökéletesen működő szervezetbe. De a szociális alapellátás szolgáltatásai is számos változáson estek át az elmúlt öt évben.

 

Mit tartasz a ciklus legnagyobb sikerének?

 

A legnagyobb siker, hogy a döntéshozók megértették, elismerték és támogatták azt a fejlesztési elképzelés csomagot, amit az uniós és hazai forrásokra kidolgoztunk és benyújtottunk. Somogy megyében a legtöbb pályázati forrást sikerült lehívni- Kaposvárt én nem veszem figyelembe, tekintettel arra, hogy neki nem kellett más településekkel versenyeznie, más megyei jogú városokhoz hasonlóan a támogatást a formai követelmények teljesítése esetén mindenképpen megkapta.

 

Marcaliban nem pontszerű fejlesztések valósultak meg, hanem mindegyik pályázatunk valós igényeket és szükségletet elégített ki. A város tulajdonában és működtetésében lévő valamennyi intézményünknél megtörtént vagy kezdődik a fejlesztés, és hamarosan a két legnagyobb összegű beruházás is a megvalósítás szakaszába ér, itt a Rákóczi utcára és a Keleti Iparterületre gondolok.

 

furdo

 

De meg kell említeni, hogy ebben a ciklusban fejeződött be az előző uniós költségvetés támogatásainak felhasználása is, amiket kivétel nélkül sikerült elszámolni, és a Marcaliba érkezett 11,5 milliárd Ft-ból több mint 3,5 milliárd Ft-ot a város és intézményei használtak fel (Korzó épülete, Fürdő medencebővítés, épületek hőszigetelése, hulladékgazdálkodás, stb.), a többi forrás a helyi vállalkozásokhoz és állami szervekhez került.

 

Bár a rendszert nem ismerők számára nem látszik, de ezeket a forrásokat nem ajándékba és kegyből adják, hanem a pályázatot el kell készíteni, versenyezni kell érte és nem elég megnyerni, de meg is kell tudni valósítani. Elég ha csak a mesztegnyői kerékpárútra gondolunk, amit mindenki támogatott és mindenki szeretett volna megvalósítani valahol mégiscsak megbicsaklott a megvalósítás.

 

A nagyobb beruházásokról készült egy térkép, ajánlom mindenki figyelmébe, mert felfrissíti az emlékeinket a ciklus fejlesztéseiről.Kattintson a jobb felső sarokba a nagyobb méretű térkép megtekintéséhez!

 

 

Mi az amit nem sikerült megvalósítanod ?

 

A Szegedi utcában található volt piac épülete a legfájóbb pont a számomra. Az ingatlanra vonatkozóan megszületett a fejlesztési elképzelés, azt sikerült az úgynevezett CLLD pályázatok között szerepeltetni és a Pénzügyminisztériummal elfogadtatni. Az épület tulajdonjoga azonban nem az Önkormányzaté. A végrehajtás alatt lévő ingatlan túlzott értékbecslését megtámadtuk és sikerült is a valós értéknek megfelelő kikiáltási árat kiharcolni, azonban az árverésen ismételten egy állítólagos ingatlan spekuláns kezébe került az ingatlan tulajdonjoga. Az eredményt látjuk, továbbra is elhanyagolt állapotban van, és elképzelés nélkül birtokolják a területet a tulajdonosok. Az azért elgondolkodtató, hogy Magyarországon miért szerezhetnek végrehajtáson keresztül tulajdont olyan cégek, akik belátható időn belül semmilyen fejlesztést nem kívánnak ingatlanukon megvalósítani.

 

szegedi

Véleményed szerint milyen volt Marcali elmúlt 5 éve?

 

A beruházásokról már sok szó esett, a számunkra elérhető fejlesztési lehetőségek közül összesen két pályázat nem került támogatásra első körben, ez a Bernáth Ház és a Könyvtár felújítása. Viszont mindkettőt újra gondoltuk, más finanszírozási forrást kerestünk és nyertünk.

 

Ezen a téren azt gondolom eredményesek voltunk, különös tekintettel arra, hogy már közvetlenül az EU-tól is nyertünk forrásokat. A WiFi eszközök telepítése nagy valószínűséggel októberben elkezdődik.

 

jegpalya

A városi intézmények mindegyike több szolgáltatást nyújt, mint ami számára kötelező lenne, például a bölcsődében só és játszó szoba vehető igénybe, a Kulturális Központ létrehozta a szabaduló szobát, a Fürdőben már korcsolyázni is lehet stb. Ezek mind azt szolgálják, hogy az itt élők helyben is el tudják hasznosan tölteni a szabad idejüket. A lehetőségek egy hónapon belül tovább szélesednek a Könyvtárban és a városrészi kultúrházakban megtörténő informatikai bővítéssel, a Piac téri játszóházzal.

 

Az elmúlt 5 évben a GAMESZSZ működésében is előreléptünk. A gépesítésnek köszönhetően eljutottunk oda, hogy szinte nincs olyan beruházás a városban, amiben a GAMESZ valamilyen szinten ne venne részt. Ez természetesen azt is jelenti, hogy egyre kisebb számban alkalmazunk közmunkásokat, mert egyre komolyabb tudás szükséges a feladatok ellátásához.

 

Én még emlékszem a néhány évvel ezelőtti telefonokra, amikor a részegen dülöngélőkről és naphosszat üldögélőkről kaptuk a bejelentéseket. Az előbbi jelenség teljesen megszűnt, míg az utóbbi jelentősen csökkent. A város virágosabbá, rendezettebbé vált, amit a Magyar Turisztikai Ügynökség is díjjal ismert el. Természetesen mindig van mit javítani, a változó körülményekhez, időjáráshoz, szokásokhoz alkalmazkodni kell.

 

viragos

 

A civil szervezeteket és sport egyesületeket a város jelentős támogatásban részesíti, amit nem minden település mondhat el magáról. A támogatások nélkül nem lehetne ilyen színes a város kulturális és sport élete.

 

Az intézményi honlapokkal, városi mobil applikációval és a portálod segítségével látható, hogy mennyi esemény, program van a városban. Véleményem szerint az sem baj, ha nem sok százezer vagy milliós fizetésért idecsábított játékosok játszanak a sport klubokban, akik egy-két év múlva tovább állnak. Ennek lehet következménye, hogy csapataink alacsonyabb osztályban játszanak, mint korábban, viszont szurkolni a barátnak, a barát családtagjának hosszú távon sokkal emberibb kapcsolatokat és közösséget hoz létre, mint rövid távon csodálni valakit.

 

mobiolapp

Nagyon fontos eredménynek tartom, hogy a lakosság összefogásával sikerült megőrizni a belgyógyászatot és a sebészetet a Kórházban és az intézmény továbbra is KÓRHÁZ maradhatott nem pedig egy szakrendelő intézet, a kettő között azért jelentős különbség van. És ez az a pont ami az elmúlt öt év legnagyobb problémája, az államosított intézmény működése.

 

A városban családi és társasházak épülnek, bővült a foglalkoztatottság, a keleti iparterület felét már megvásárolták befektetők, pedig az infrastruktúra még nincs kiépítve. Ez azt jelenti, hogy a város adottságait és az általa nyújtott lehetőségeket értékelik a befektetők.

 

Mi volt a számodra a legfontosabb városi fejlesztés?

 

Nem szeretnék egyet kiemelni, mert ahogy korábban mondtam, egy-egy fejlesztés önmagában fontos, de teljes hatásukat nem tudják kifejteni, ha nem kapcsolódnak a többiekhez. Ezért én jó ötletnek tartom a megyei jogú városok esetén bevezetett pályázati eljárás rendet- ahol összefüggő célokhoz előre meghatározták a rendelkezésre álló forrást és formai pályáztatás valósult meg.

 

Itt Marcaliban hasonlót valósítottunk meg, csak a többi Somogy megyei településsel versenyben. Az átgondolt tervezés sokkal előbbre vezető mint olyan helyen bölcsődét, konyhát vagy óvodát építeni, ahol nincs munkahely.

 

Mindegyik fejlesztési elképzelésünk egy irányba mutat az pedig az élhető, ember léptékű város, ahol elérhetőek az egészségügyi és szociális alapszolgáltatások (orvosi rendelők, szociális alapellátás, fogászat, bentlakásos ellátás), bölcsőde, óvoda, munkahelyek települhetnek a városba a keleti iparterület infrastruktúráját használva, a lakhatás pedig a volt nőtlen tiszti épületében kialakított lakásokkal támogatható.

 

rendelo

A hulladékgazdálkodás megvalósult fejlesztésével (gépjárművek, kezelő telep, hulladékudvar) a szennyvíztelep rekonstrukciójával, a Lehel utca szennyvíz és ivóvíz beruházásával az alapinfrastruktúra a város egész belterületén elérhető.

 

Ezek mellett az oktatást- nevelést támogató kisebb fejlesztések valósulnak meg, melyek a digitális korhoz viszik közel a városrészekben lakókat, illetve a Könyvtárba látogatókat.

 

Ezek a beruházások azt szolgálják, hogy magasabb jövedelem legyen elérhető a helyi vállalkozásoknál, ami azonban megköveteli a magasabb képzettségi szintet a munkavállalóktól is.

 

Sajnos az alap és középfokú oktatásba, az egészségügyi szakellátásba az Önkormányzatnak nincs lehetősége a jelenlegi jogszabályok alapján beleszólni, amin mindenképpen változtatni kellene, ez újra lehetőséget adna arra, hogy fejlesztések is megvalósulhassanak ezekben az intézményekben.

 

Mi az ami számodra negatív történés volt a Városban?

 

Több képviselő említette már és szerintem is a legnagyobb probléma a félinformációk alapján történő ítélkezés, a valóság ferdítése és félre magyarázása. Különösen érthetetlen ez a mai világban, ahol az internet segítségével minden ellenőrizhető, újra olvasható, értelmezhető. Persze ehhez kell az a szándék is, hogy az ellenség keresése helyett a dolgok mögé is nézzünk, ha kell merjünk kérdezni, mielőtt valakit megvádolunk.

 

Többen elmondtuk, hogy szívesen adunk felvilágosítást egy- egy kérdésben, de mivel a világ nem fekete és fehér, nem gondolom, hogy egy facebook postban minden oldalról körül lehet járni egy problémát.

 

Például ha valaki illegálisan helyezi el a szemetet, akkor nem a közterületfelügyelet a hibás, hanem az, aki oda a szemetét illegálisan kirakta. Ha a megmondó emberek utánanéznek, akkor a következőket látták volna: a közterületfelügyelet beazonosította a szemetelőket, megtette a feljelentést, megtörtént az érintettek meghallgatása a szabálysértési hatóságként eljáró Kormányhivatalban, és furfangos indoklás után az illetők büntetés nélkül távozhattak. Ennek a problémának is van több oldala, mert más a tulajdonosa a kukáknak, a közszolgáltatónak, de még a hulladékszállító eszköznek is. Az egy másik vita tárgya, hogy mi értelme volt központilag ilyen rendszert létrehozni.

 

És azért annak is van egy különös bája, hogy a Marcaliban történteket a környező településen élő „lokálpatrióták” véleményezik előszeretettel. Elfogadva a véleményüket azért az érdekes, hogy a különböző szolgáltatásokat itt veszik igénybe és nem lakóhelyükön.

 

A másik érdekesség pedig az amikor az emlékezete csal meg egyes embereket: például 2017-ben sokan azt állították, mivel nem kormánypárti a képviselő-testület és a polgármester, ezért Marcali nem kap támogatást. És lám a legtöbbet kapta a megyében.

 

A következő tétel mondat, hogy nem költjük el ezeket a pénzeket. Most pedig, hogy az összes beruházás folyamatban van, az az állítás, hogy az egész várost építési területté változtattuk és csak a választásnak szólnak a fejlesztések. Azért ez érdekes véleményváltozás mindössze 2 év alatt.

 

Az egészre pedig a cáfolat az előző és a mostani ciklus is, hiszen a fejlesztések döntően nem önkormányzati, nem parlamenti választásokhoz, hanem az EU 7 éves költségvetéséhez kapcsolódnak, és ha igaz lenne a logika, miszerint a kormánypárti települések a sikeresek, akkor most egy másik somogyi településnek kellett volna a legtöbb forrást nyernie Somogy megyében.

 

Indulsz a következő választáson?

 

Igen. A IV. számú egyéni választókerületben, a bölcsődei szavazókörben szeretném magam megmérettetni. Azt gondolom, hogy Marcalinak továbbra is az országos politikától független képviselő-testületre van szüksége, ami a véleménykülönbségek ellenére bármilyen színű kormánnyal együtt tud dolgozni, és nem kötik a különböző frakciók elvárásai.

 

Köszönöm a beszélgetést!

 

A marcaliportal.hu sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.