INTERJÚK
mtksz-allas

Bereczk Balázs

2015 februárja óta vagy alpolgármester Marcaliban. Hamarosan már 2 év eltelik a mandátumodból, amit a képviselő-testülettől kaptál. Arra kérlek, hogy foglaljuk össze ezt a 2 évet és tekintsünk előre egy kicsit.

 

Három terület az, ami a feladatköröd ismereteim szerint. Az egyik a kistérségi társulással kapcsolatos teendők, a másik a városüzemeltetés, a harmadik pedig a pályázati munka. És természetesen a polgármester úr helyettesítése minden más ügyben, ha az szükséges.

 

A kistérséggel kezdeném. Mintha a járás létrejöttével, kezdene „kiüresedni” a Marcali Kistérségi Társulás feladatköre. Jól gondolom? De mielőtt erre a kérdésemre válaszolnál, arra kérlek foglald össze az elmúlt időszakot.

 

Én amióta idejöttem Marcaliba dolgozni azóta a társulással kapcsolatban is tevékenykedtem. Kezdetben mint belső ellenőr voltam, majd én foglalkoztam a társulás költségvetésével. Aztán a társulás feladatköre bővült az szociális és oktatási ügyekkel, de csak példaként a sokrétű munkánkra, talán az országban is mi voltunk az elsők akik az úszásoktatást térségi szinten szerveztük meg.

 

De volt nagyon sok közös program a hátrányos helyzetű gyerekeknek amit a társulás szervezett, koordinált. Ezek a lehetőségek ma már egyre ritkábbak, nem lehet forrást igényelni ezekre a célokra. Nem gondolom, hogy ez jó mert a kistelepüléseknek önállóan erre nem volt, és most sincs forrásuk. Sok gyerek táborozott ezekben a programokban a Balatonnál.

 

Marcali 11-12 ezer lakosú település ahol olyan szolgáltatások vannak, amelyek sok esetben megfelelnek egy többtízezres város intézményrendszerének. Gondoljunk bele … Marcaliban van Rendőrkapitányság, Bíróság, Ügyészség, Kormányablak, Földhivatal, Gimnázium, Szakképző iskola, fedett uszoda, Sportcsarnok, Könyvtár, Múzeum, Kulturális Központ, Óvoda, Bölcsőde, általános iskola. És ezek nem 10 ezer lakosra vannak kiépítve, hanem a környékre is.

 

De van hétvégi orvosi ügyelet, fogászati ellátás bár ebben most van egy kis fennakadás, de azon vagyunk, hogy megoldjuk. Ezeket a feladatokat 34 ezer lakosra számolva sokkal gazdaságosabban tudjuk ellátni, mintha csak Marcalira korlátoznánk.

 

Tudomásom szerint a kistérség által üzemeltetett Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központban is változások lesznek, egy törvénymódosulás miatt. Miről is van szó?

 

2017. január elsejétől történik egy változás. 2016. január elsejétől Gyermek Jóléti Központokat kellett létrehozni a járás székhely városokban, az egész járás területére kiterjedő hatáskörrel. Mi ezt a feladatot a már meglévő szolgáltatásunkkal, amit a kistérség végzett kapcsoltuk össze, és gazdaságossági okokból a SZESZK –ben szerveztük meg. Azt gondoltuk, hogy a már működő szociális háló révén rövidebb lesz az információs lánc, hiszen a családsegítők, az esetmenedzserek már kint vannak, voltak a „terepen” ismerik a területet.

 

Egy helyen, egy épületen belül volt a térség szociális ellátásával kapcsolatos információ, ezért az ellátottakról, a rászorulókról sokkal gyorsabban információhoz lehetett jutni. Ezért gondoltuk, hogy jó helyen van a Gyermekjóléti Központ is ezen szervezeten belül. A törvényalkotók nem így gondolták.

 

2017. január elsejétől nem lehet társulási formában ellátni ezt a feladatot. Egy új intézményt kell létrehozni.

 

Tehát kezd „kiüresedni” a társulás?

 

Ha onnan közelítjük meg a kérdést, hogy mihez lehet többletfinanszírozást igényelni a központi költségvetéstől, és mi a központi költségvetésből kiolvasható szándék akkor azt látom, hogy ez az irány … Én nem gondolom, hogy a gyakorlatban ez megvalósítható lesz. Nem tudja egy kistelepülés ellátni a kötelező feladatait. Képtelen lesz rá.

 

Mi csak azokat a feladatellátásokat vesszük vissza a társulástól, amit muszáj. Szeretnénk minél tovább működtetni a társulásokat, mert jól és gazdaságosan működnek. A bölcsőde, a támogató szolgálat, a jelzőrendszeres segítségnyújtás, hogy csak néhány példát említsek csak társulásban tud működni.

 

Ezek nem „papír megállapodások”! A jelzőrendszeres szolgálat, - hogy példát említsek – 40 igénybevevő alatt nem működtethető … nálunk 170 készülék van kint a rászorulóknál. Megismétlem, nálunk nem csak azért vannak ezek a társulások mert egy időben ez divat volt az önkormányzatoknál … ezek működő, és szükséges szolgáltatásokat nyújtó társulások.

 

Ha ezek nem valós tevékenységet folytattak volna, akkor a társ települések már régen kiléptek volna a társulásokból. Bölcsödét, orvosi ügyeletet, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres segítségnyújtást, támogató szolgálatot egyetlen egy kistelepülés sem tud önállóan üzemeltetni.

 

Bízom abban, hogy a törvényhozók is látják, hogy szükség van ezekre a térségi társulásokra és megmarad a lehetőség az összefogásra. Az egyre elöregedő társadalom miatt, inkább erősíteni kellene az ezeket a szolgáltatásokat ellátó szervezeteket.

 

Amikor megválasztottak alpolgármesternek, megkaptad feladatként a városüzemeltetéssel kapcsolatos teendőket. Nem mintha számítana … de én nem irigyeltelek ezért a feladatért. Hogy fogadtad a feladatot annak idején? Mi minden változott? Milyen terveid vannak?

 

Tulajdonképpen korábban is részben már foglalkoztam ezzel a területtel, a társuláson keresztül a SZESZK és az Óvodai Központ okán. Mind a két említett intézmény működéséhez szükség volt a GAMESZ közreműködésére.

 

Amiben sikerült változást, elérni az a gépfejlesztés. A korábbi évekkel ellentétben most jelentősen változott a GAMESZ gépállománya.

 

Nem volt könnyű, de sikerült megteremteni a feltételeit azzal, hogy a közfoglakoztatási programot gyakorlatilag egybevontuk a GAMESZ tevékenységével. Itt visszautalnék arra, hogy ez is a kistérségi társulás keretében történt. Amikor beadunk egy pályázatot, példaként: egy gléderre (útgyalu) akkor a pályázati feltételek között szerepel, hogy hány kilométer földút van, hány település veszi majd igénybe? Nyertünk és megvan az eszköz, el tudtuk indítani a programot, amivel hosszútávon rendbe tudjuk tenni a földutakat.

 

De nem csak ez az eszköz lett most beszerezve, hanem több másik is. Hol a társulás, hol a város pályázott, vagy valamilyen beruházáson keresztül jutottunk hozzá.

 

Van egy új kisplatós járművünk, van egy új traktorunk, egy új pótkocsink, egy JCB rakodónk. De a kisgépek tekintetében is sikerült előre lépnünk, folyamatosan sikerült vásárolnunk motoros fűkaszákat, motorfűrészeket. A Város tudott vásárolni két új nagyteljesítményű önjáró fűnyíró gépet, saját forrásból.

 

Állandó téma a Városban a közfoglalkoztatottak munkavégzése. Ez is kapcsolódik ma már a GAMESZ –hez és ezzel együtt kérdezem, hogy van-e munkaerő gondja a szervezetnek?

 

Igyekeztünk előrelépni, és remélem ma már látható, hogy nem nagy csapatokba verődve dolgoznak a közmunkások. Minél több kisebb brigádba szervezzük őket, és úgy végzik a munkájukat. Ennek ellenére van, hogy elkerülhetetlen a közös munkavégzés, és „összeérnek” a csoportok.

 

2015 –ben és 2016 –ban is előfordult, hogy a szükségesnél nagyobb volt a létszám. Részben azért, hogy a pályázati forrásokat igénybe tudjuk venni, illetve azoknak az embereknek valamilyen segítséget - jövedelmet - biztosítsunk.

 

Ebben mindenképen változás várható. A Kormány is jelezte már, hogy kisebb összeg lesz a közfoglalkozatásra 2017 –ben. Mi erre már felkészültünk, mert a gépesítettségünk ma már megfelelő, ezért kevesebb „kézierő” szükséges.

 

A korábbi években beadott pályázataink eredményesek voltak. Én úgy gondolom, és azt tapasztalom, hogy ma már a vízelvezetésben, a hegyi utak karbantartásában is sikerült előbbre lépnünk. Ez egy folyamatos tevékenység lesz, mert egy-egy útra többször vissza kell menni, sok év elmaradását kell pótolni. De már vannak pozitív jelei, ha ma kimegy valaki a nagypince felé, akkor már tudja a korábbi önkormányzati utat - a térképen jelölt - használni. Mostanáig hol az egyik, hol a másik magán földterületet használták kerülőként. Ezek kezdeti eredmények, de igyekszünk!

 

Sokat támadják ezeket a közfoglalkoztatásban dolgozó embereket, persze mindig van néhány ember, aki okot is ad a megjegyzésekre. De ezek az emberek zömében hasznos munkát végeznek, sokszor a szakképzett és állandó szerződéssel rendelkező dolgozók helyett is!

 

Csak, hogy egy konkrét példát mondjak. Amikor a csatorna épült Horvátkúton és a bekötés nyomvonalában - a hegyen át -, egy sávban ki kellett takarítani az erdőt, azt a munkát a mi embereink végezték el. A kitermelt fa pedig beszállításra került a GAMESZSZ telephelyre , ahol a Bizén, és a városban másutt is látható új virágládák készültek az arra alkalmas anyagból. De az utcán nem hasznosítható fa sem vész kárba, hiszen szociális tűzifajuttatásként, brikettként a rászorulókhoz kerül, vagy saját intézményeinkben fűtünk vele

 

Kérdezted a szakember ellátottságot … sajnos nagyon nagy a hiány. Nagyon nehezen találunk villanyszerelőt, ácsot, festőt, kőművest. Ezekben a szakmákban ma is van felvétel a GAMESZ –nál!

 

Szorosan ide tartozik, hogy 2017 –től az általános iskolák és a gimnázium működtetését is átveszi a KLIK. Ez azt jelenti, hogy az ott dolgozó karbantartó kollégák munkáltatója is a KLIK lesz. Ez pedig csökkenteni fogja a GAMESZ állandó létszámát.

 

Nagy gondot fogunk arra fordítani, hogy a gépfejlesztést kövesse a képzés, az állandó létszámunkban dolgozóknak lehetőséget biztosítunk majd a továbbképzésre, és változtatnunk kell a munka irányításon is.

 

Térjünk át egy másik területre. A GAMESZ kezeli a Város tulajdonában lévő bérlakásokat. Talán 3 éve egy interjút készítettem az akkori vezetővel, aki elmondta, hogy nagyon sok a kintlévőség, nagyon sok a felhalmozott adóság a bérlők részéről. Történt ebben változás?

 

Több mint 150 bérlakás tartozik a GAMESZ kezelésébe. Jelentős változások történtek az adóság felszámolása érdekében. Csökkentek a kintlévőségeink, ennek érdekében rendeletet módosítottunk, és az odafigyelés is nagyobb erre a területre. Nincs vége a folyamatnak, változtatunk még jó néhány dolgon, legyen szó a vízdíjakról, az óraleolvasásokról, vagy az egyéni mérők felszereléséről.

 

Abban is változás történt, hogy számon kérjük, a lakásbérleti szerződésben a használó számára előirt kötelezettségeket. A határozottabb fellépésünk eredményeképpen nagyságrendekkel csökkent a kintlévőség.

 

Feladataid harmadik nagy területe a pályázatok, hazai és nemzetközi pályázatok felügyelete, készítése. Hónapok óta várjuk az eredményhirdetést a beadott pályázatainkról. Ha lehet vegyük sorba a beadott pályázatainkat.

 

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen napirenden volt, és Móring képviselő úr is szólt erről az ülésen. Marcali nagyon aktív volt a pályázatokban. Ami megjelent pályázati felhívás, abból amire lehetett, és jogszerűen pályázhattunk arra beadtuk a pályázatunkat.

 

Ha minden pályázatunk nyer, akkor Marcali Város arculata is megváltozik!

 

Ha minden pályázatunk sikeres lenne, akkor nagyságrendileg mekkora fejlesztési forráshoz jutna Marcali?

 

Nagyságrendileg 3 milliárd forint forráshoz jutnánk. Minden pályázatunk döntés előtt áll. A hiánypótlásokat elvégeztük. Most már csak az értékelőknek kell dönteniük.

 

Menjünk rajta végig, ha lehet. Tudom már szó volt többről is, de hát azért csak vegyük sorra, ha nincs ellenedre.

 

Kezdjük a gyerekeknél. Az Óvodai Központ épülete, - Tündérliget Óvoda -, tető, ablakok cseréje, külső hőszigetelés, napelem a tetőre, a fűtési rendszer megújítása. Saját erőből a vizesblokkok, és a festés.

 

A központi konyhának - GYÉK – épületének a megújítása. Teljes konyhatechnika csere, beleértve a tálaló eszközöket, edényeket, tányérokat, evőeszközöket. Az épület is átalakításra kerül. Szándékaink szerint egy rendezvény terem jön létre.

 

A „Zöldváros” programban a Művelődési Ház - Zeneiskola – kap egy külső hőszigetelést, folytatódik a nyílászáró csere, új tetőszigetelést kap az épület. Rendbe tesszük a vizesblokkokat. Elkészül az épület akadálymentesítése.

 

Egy másik pályázat keretében a színháztermet is rendbe tesszük szándékaink szerint. Azt kell látni, hogy szinte az összes pályázatunk olyan, hogy egymással összefüggnek, és kiegészítik egymást.

 

A Zöldvárosnál maradva, ami a legfontosabb pályázat. A Rákóczi utcának a kétszer egysávossá alakítása. Kialakulna egy olyan sétálóutca, ami most nincs Marcaliban. Rengeteg zöldterülettel, természetesen. Két nagy parkot kötne össze a projekt. A Széchenyi és a Béke parkot ezzel a zöld folyosóval.

 

Ebben a városrészben találhatók azok az intézmények amelyek érintik a mindennapjainkat. Közöttük a Civil Ház. A programban szeretnénk ezt az épületet is rendbe tenni. A volt Kék Madár épületét az egyesületeink már belakták, ott a mozgáskorlátozottaktól a Calypsóig mindenkinek van helye. A tetőszigetelést már saját forrásból megcsináltuk, most az ablakcserét és a külső hőszigetelést, vakolást szeretnénk elvégezni.

 

Folytatva a Zöldváros terv elemeinek ismertetését, a következő rész a volt Sport kocsma és környéke. Az épületben egy fitneszterem, két sqvahs pálya lenne, illetve a jelenleg is már „bentlakó” MVSZSE Küzdősport Szakosztályának edzőterme. Nem ok nélkül ide került a műfüves pálya … ez is része lesz ennek a komplexumnak. Az épület kívül-belül rendbe lesz téve, ha nyer a pályázatunk.

 

Tervben van a birkózócsarnok és a VFC épületének a felújítása, de az nem fért bele ebbe a pályázatba. Keressük a lehetőséget. Vannak hazai pályázatok, folyamatosan figyeljük azokat. Jó példa erre a Sportcsarnok nyílászáróinak részbeni cseréje, vagy a nézőtéri vizesblokkok felújítása.

 

Tervezte a város az iskoláinak a megújítását. Most, hogy átkerül a KLIK fenntartásába, üzemeltetésébe mi lesz? Úgy tudom, a tulajdon most nem kerül el a várostól.

 

A tulajdon marad. És nem feledkeztünk meg az iskolákról. Van egy beadott pályázatunk a Noszlopy Iskola nyílászáróinak cseréjére. Ismerve a beadott - más városok - pályázatokat, a keret összeget, én úgy gondolom, hogy nagyon jó esélyekkel pályázunk erre a célra.

 

Készül a gimnázium ablakcsere, hőszigetelés projektje. Nem Uniós forrásból, a Szakképzési Centrum költségvetéséből elkészül a Marcali Szakképző homlokzat felújítása is.

 

A tankerület szorgalmazza, és keresi a lehetőséget a Mikszáth iskolánál egy tornacsarnok építésére, a volt óvoda udvarban. Egyébként erre a célra már kész terveink vannak, hiszen a Város már nagyon régen szerette volna ezt megvalósítani.

 

Mi lesz a volt orvosi ügyelet épületével, a bent lévő rendelőkkel?

 

A terveink továbbra sem változtak, a pályázati forrásból a gyermekorvosi, és felnőtt körzet rendelőit szeretnénk felújítani és a Védőnői Szolgálatot szeretnénk a volt ügyeleti rendelőbe költöztetni.

 

A harmadik nagy terület az új Keleti Ipari Park. Tudomásom szerint előrehaladott állapotok vannak, ha jól emlékszem már betelepülő cég is van. Tehát mi a helyzet ezzel a területtel?

 

Valóban kijelölésre került a terület, az átsorolást elvégezte az önkormányzat. Terveink szerint a Boronkai útról - Kossuth utca – egy új feltáró utat nyitunk párhuzamosan a Puskás Tivadar utcával a vasúton túl, keleti irányban. Ezzel tehermentesítenénk a Puskás utcát, és jobban megközelíthetővé tennénk a leendő Ipari Parkot. Ezzel azt a célt is elérnénk, hogy a teherforgalom csak minimális lenne a Városban.

 

Terveink szerint épülne egy 1000 m2 –es csarnok. Ez egy belül mobil falakkal rendelkező csarnok lenne, alapesetben nyolc 125 m2 –s helység készül. De ezek összevonhatóak, vagy szűkíthetőek lesznek. De ahogy erről már a Polgármester úr nyilatkozott ez is egy parkosított terület lesz ahol egy komolyabb záportározó is kiépülne.

 

Olvasóink számon kérnék rajtam, hogy nem kérdezem meg … mi van a meglévő Ipari Parkkal?

 

A meglévő ipari parkkal kapcsolatban szinte mindenhónapban van érdeklődő, szinte minden hónapban megjelenik egy külföldi befektető. Megnézik a területet, elmondjuk, hogy a Város nem egyedül tulajdonos. És elmondjuk, hogy a többséget két magántulajdonos bírja. Megismerik a telek árát … és közlik, hogy gondolkodnak még rajta.

 

Ma már nem a nagy beruházást tervezők jelentkeznek, hanem reálisan 100-150 fő foglalkoztatását tervező cégek. Csábító a helyszín mert Marcali és a Déli Ipari Park is nagyon jó infrastrukturális ellátottságú. Van megfelelő villany, gáz, víz és csatornakapacitás. 12 km az autópálya, van vasúti összeköttetés és sorolhatnám. Meggyőződésem, hogy előbb vagy utóbb valaki ide költözik, és akkor majd követik mások is.

 

A Keleti Parkkal egyszerűbb lesz a Város dolga, mert az önkormányzatitulajdon lesz. Mielőtt újra elhangozna a vád … nem a Város szándéka volt a Déli Park többségi részének az eladása!

 

A korábbi Uniós támogatási ciklusokban LEADER programhoz hasonló de most csak 10 ezer főnél nagyobb lakosságszámú települések számára kiírt pályázat a CELD. Marcali is pályázott. Milyen terveink vannak?

 

A pályázati mechanizmus valóban a LEADER programra hasonlít. A megszerzett forrást egy helyi fejlesztési stratégia szerint lehet elosztani. A pályázatban már célokat kellett megjelölni, itt is várjuk az értékelést.

 

Szeretném egyértelművé tenni, hogy ebben a konstrukcióban sajnos nincs lehetőség közvetlenül a vállalkozásfejlesztés támogatására!

 

Ez a projekt a kultúrára, és közösség fejlesztésre lett kiírva. Sport, kulturális színterek, parkok, megújítása kerülhet szóba.

 

Nagyságrendileg milyen összegben gondolkodunk, és siker es pályázat esetén mire költenénk?

 

A lakosságszám alapján 500 millió forint az amire lehetőségünk van pályázni. 2020. december 31 –ig kell az elnyert forrásokat felhasználni. Lesz egy minimális működési költsége a programnak, de Marcali nem hoz létre egy külön menedzsmentet, hanem a Polgármesteri Hivatal dolgozói munkaidejükben fogják a feladatokat ellátni. Ez egyébként igaz minden pályázatunkra!

 

A forrás 2/3 –a fordítható infrastrukturális beruházásra, (épület felújítás, új funkciók kialakítása) ezen a soron gondolkozunk a Művelődési Ház rögzített székes színházteremmé való átalakításában, a GYÉK rendezvény termének a kialakításában, a Könyvtár felújításában, a Bernáth Ház rendbetételében. A fennmaradó rész az kulturális rendezvények támogatására fordítható, tehát akár lehet újra nagyfesztivál Marcaliban.

 

A pályázat benyújtásakor nem kellett konkrét ötleteket megadni, a Helyi Akció Csoport feladata lesz majd a pályáztatás. Csak keret összegeket, és célokat kellett megadnunk a pályázat írásakor.

 

Vannak folyamatosan hazai forrásos kiírások is. Mi az ami erről már ismert?

 

Az egyik már ismert a Latinka pályára tervezett szabadtéri fitnesz eszközök, a futókőr és annak megvilágítása. De nem csak a pályázatokra várunk. Ha már a Latinkáról esett szó, a GAMESZ munkatársai már végzik azt a munkát, amivel az eredeti futókőrt visszavesszük a természettől, és újra a teljes szélességében használható lesz majd az atletizáló gyermekeinknek.

 

Van egy „foglakoztatási paktum” egyszerűsített néven szereplő pályázatunk. Ez egy nagyon fontos pályázat, ami a járás területére is kiterjedhet. A Kormány Hivatal lesz a konzorciumi partnerünk, a források döntő része rajtuk keresztül fog a járás településeihez eljutni. A célok meghatározásában viszont döntő szerepe lesz Marcalinak.

 

A munkaerő piaci szempontból hátrányos helyzetű emberek segítését célozza a program. Vagy tapasztalatlan munkavállaló segítését, vagy idősebb de nem megfelelő - keresett - képzettséggel rendelkező munkavállaló segítésére irányul a program.

 

Ha most végez a szakképzőben egy fiatal, annak nagyon nehéz elhelyezkednie mert a munkahelyeken általában az az első kérdés, hogy hol dolgozott korábban? Van-e gyakorlata?

 

Ennek a pályázatnak a lehetőségeit felhasználva tudunk forrást biztosítani a vállalkozások számára, hogy egy „betanító tanfolyamot” ezekkel a dolgozókkal elvégeztessenek. A cég vagy a vállalat erre támogatást fog kapni, az egyén pedig kereset pótló juttatást. A projektben résztvevő munkaadó a tanfolyam alatt megismeri a munkavállalót és tud választani. Ez a tanfolyam 2-3 hónapig tart, de még lesz egy további időszak, amikor a munkatapasztalati támogatás igénybevételére lesz mód, további 3 hónapig. Együtt ez körülbelül egy fél év. Ennyi idő alatt mind a kétfél elegendő információhoz jut, és eldöntheti, hogy akarnak –e a továbbiakban együtt dolgozni.

 

Van még további támogatás is, de azt már a munkaviszonyban lévő dolgozó esetében lehet majd igénybe venni.

 

Mi ebben a pályázatban azokat a munkavállalókat szeretnénk megtalálni és támogatni akikre a helyi cégeknek valóban szüksége van. És ezen keresztül Marcalinak is szüksége van rájuk.

 

Részünkről nagyon szeretnénk az átképzésre is nagy hangsúlyt fektetni, és ebben partnerek a helyi cégek. Jelenleg ez még nem támogatott cél, de változóban van a kiírók véleménye. Egyre jobban elfogadni látszanak az érveinket.

 

Van még egy nagy pályázata a Városnak a Dózsa telep rekonstrukciója. Ez egy jelentős forrást biztosító pályázat. Mi az ami erről ma tudható?

 

35 lakás van a Dózsa utcában. Ezek felújításáról és a Dózsa György utca teljes felújításáról van szó. Ebbe beletartozik az újraaszfaltozás, a közvilágítás cseréje, a belvíz elvezetés rendbetétele a Kátyú árokig.

 

Hogy fog lezajlani a lakások felújítása, Kiköltöztetik a bentlakókat?

 

Ezek városi tulajdonú bérlakások a GAMESZ kezelésében. Egy ütemezett felújítás lesz. Most sem lakott minden ingatlan. Először ezeket fogjuk felújítani.

 

Amikor elkészül egy, akkor abba átköltöztetjük a telepen lakó családot. Hangsúlyozom, hogy nincs lakosságcsere, nincs betelepítés. Akik már most is ott laknak azok fognak átköltözni a már felújított lakásokba. Ahogy kiürül egy lakás, akkor az is sorra kerül.

 

A felújított lakásba költözőkkel egy új bérleti szerződést kötünk szigorú feltételekkel. Minden lakás önálló mérőórákkal lesz felszerelve. Terveink szerint kártyás mérőórákkal. Onnantól mindenki saját magáért fog felelni. Megszűnik a közös mérőórák okozta felelőtlenség lehetősége.

 

A program része egy másik pályázat, amit a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen nyújtottunk be, egyfajta életvezetési tanácsadás, oktatás.

 

A Szeretetszolgálat egy munkatársa az egész folyamat ideje alatt a helyszínen lesz és segíti a célok megvalósítását. Fel kell készíteni a bérlőket arra, hogy miképpen tudnak megfelelni a megváltozott életviszonyoknak megfelelő életmódra.

 

A város részéről a SZESZK lesz a partner, akik már most is ismerik a gondokat, problémákat, az ott lakókat.

 

A cél, hogy a jelenlegi állapot az megszűnjön, és lehetőség nyíljon arra, hogy egy rendezett környezet jöjjön létre.

 

Amikor megválasztottak a Polgármester úr a feladataid között említette a közvetlen - Brüsszel – Európai Uniós pályázatok készítését. Készül? Készült már ilyen?

 

Igen van már folyamatban egy olyan pályázat, amit több várossal közösen szeretnénk megnyerni. A környezetünk fenntartható használatáról szól a pályázat. Egy kicsit leegyszerűsítve arról szól a pályázat hogyan tudjuk a leeső csapadékvizet „megfogni” és felhasználni. Nagyon változatos módszerek vannak, akár ciszternák létrehozása a parkokban és a megfogott esővízzel való öntözés, de számtalan más módszer van, amelyet már alkalmaznak a nálunk fejlettebb országokban.

 

De ide sorolható például az a tervünk, hogy a Keleti Ipari Parkban már záportározó létrehozásában gondolkodunk.

 

Egy szemléletformálásra is szükség lesz. Dolgozunk a pályázaton, reményeim szerint eredményesen fogunk pályázni.

 

Elmúlt évtizedekben hogy változott Marcali szerinted?

 

Beszélgetésünk döntő többségében pályázatokról volt szó. Az elmúlt közel 15 évben erről szólt a városfejlesztés. Függetlenül attól, hogy milyen „színű” volt az államhatalom, nekünk az volt és az a feladatunk, hogy az adott Kormánnyal, kormányzattal, megtaláljuk az együttműködés lehetőségeit a Város érdekében. Ha pályáztunk valamire lehet, az eredménye már egy másik kurzus idején valósul meg. 3-4 év is lehet egyes esetekben az átfutási idő.

 

Meggyőződésem, hogy valótlanok azok az állítások, hogy bármelyik kormány „büntette” volna Marcalit.

 

Nagyon sok sikeres pályázatunk volt. Nagyon sok pénz jutott a városba. 2010-től legalább 10 mrdFt jutott ide Marcaliba. (a nyertes pályázatok adatait mindenki megnézheti a terkepter.nfu.hu honlapon) Voltak a milliárdos nagyságrendűek … Horvátkúti csatorna és a szennyvíztisztító, az elkerülő út, sok százmilliósak közül néhány … a Galamboki út, a hulladékválogató, a hulladékszállítás, az energetikai felújítások, Kulturális Korzó (óvoda, orvosi rendelők, hivatali épületek, szociális épületek), számtalan a humán erőforráshoz kapcsolható pályázat

 

Nem szoktunk beszélni róla, de ide tartoznak a helyi cégek nyertes pályázatai. Ezek is meghaladják a 1 mrdFt -ot!

 

Jutott saját erő a GAMESZ gépfejlesztésére, a konyhai fejlesztésekre. Az oktatási intézményeink fejlesztésére. (Noszlopy vizesblokk, Mikszáth lapostető felújítás)

 

A most átadásra kerülő iskolák működőképesek, és nem elhanyagolt állapotúak!

 

Én úgy gondolom rendezett, szép tiszta város Marcali, persze javítani, fejleszteni mindig kell.

 

Én ezzel egyetértek, és köszönöm a beszélgetést!

Olvassa a Marcali Portált Facebookon is!

Keresés a tartalomban...

Elérhetőségek

Levélcím: Marcali Portál

8700 Marcali Orgona u. 1-3 "A" lh. fsz. 2
NMHH nyilvántartási szám: 1253-3889
Alapítás éve: 2000.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Reklámmal kapcsolatban: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Cookie-k használata a weboldalon

Küldjön nekünk Ön is híreket!
Történt olyan esemény vagy hír a térségében ami nincs fent a Marcali Portálon, esetleg hallott, látott, fényképezett, valami érdekeset és Ön szerint fent lenne a helye hírportálon?
Küldje el a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre!


Megjelenés: Szerkesztőségünk fenntartja a jogot, hogy a részére elküldött híreket - a tartalom csorbítása nélkül - a megjelentethetőség érdekében módosítsa, szerkessze. A megjelenésre vonatkozóan garanciát nem vállalunk - azaz nem mindegyik, részünkre elküldött hír jelenik meg szükségszerűen a marcaliportal.hu-n.

A marcaliportal.hu sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.