INTERJÚK
mtksz-allas

2016. augusztusban, szeptemberben, és októberben a képviselői ciklusuk félidejében kérdeztem utoljára Marcali Város Képviselő-testületének tagjait. A mandátumunk 2019 októberében lejár ezért sorban megkérdezem Őket az elmúlt 5 évről. Terveim szerint ugyanazokat a kérdéseket teszem fel mindegyiküknek.

Meszaros Geza

Katonai pályafutásod utolsó évtizedében Te voltál a Honvéd Szakszervezet elnöke, tehát a közügyek képviselete nem volt szokatlan számodra. Amikor nyugdíjasként újra közszolgálatot vállaltál és elindultál az önkormányzati választáson mire számítottál, azért ez a fajta munka nagyon más lehet az általad korábban végzetthez képest.

 

Elindultál, nyertél, 2014 őszétől, Marcali 02. számú önkormányzati választókörzetének képviselője vagy. Eltelt öt év, októberben lejár a mandátumod. Összességében milyen volt számodra az elmúlt fél évtized? Arra kérlek foglald össze ezt az időszakot.

 

Én katonaként egy teljesen más közegben dolgoztam. Ott egy szigorú parancsnoki láncolat, egy alá-fölé rendeltségi viszony, amiben nekem mint szakszervezeti vezetőnek meg kellett teremtenem a kompromisszumok lehetőségét, meg kellett teremtenem a konszenzusos megoldásokat. Én az a típusú ember vagyok, hogy nem ajtóstul rontok a házba, szeretem nyugodt érveléssel megoldani a problémákat. A honvédségnél - függetlenül a párt szimpátiától -, mi mindig abban gondolkoztunk, hogy a honvédelem az nemzeti ügy, és az Ország érdeke az elsődleges. Én is ebben a szellemben végeztem az érdekvédelmi munkámat. A hadseregben a Szolgálati Törvény,,a Szolgálati Szabályzat szelleméből adódóan korlátozottabbak a jogai katonának, mint egy civil embernek. Ennek ellenére mindig volt mód és lehetőség a szakszervezet segítségével az érdekek érvényesítésre, a kellő egyensúlyt megteremtésére.

 

Hogy miért indultam 2014 -ben? Én már diákként, hallgatóként részt vettem a közéletben. Nyugdíjasként azt gondoltam még elég fiatal vagyok ahhoz, hogy vállaljam a közért való szolgálatot

 

Végül MOTTE jelöltként, a 2 számú - Horvátkút és Marcali részek -, önkormányzati képviselőjelöltjeként kezdtem el kampányolni a választó körzetben. Nagyon sokat kellett dolgoznom, mert Horvátkúton engem nem nagyon ismertek. Én anyai nagyszülői ágon Gombához kötődöm, ezért jobban a város azon részén voltam ismertebb. Sokat jártam a körzetben, sok embert ismertem meg, sok embernek tudtam bemutatkozni, és elmondani a terveimet, a vállalásaimat. Sikerült kellő számú választópolgárt meggyőznöm és én lettem a körzet képviselője.

Horvátkút idősek

Én azt ígértem a választóimnak, hogy a képviselői munkámmal része kívánok lenn a napi életüknek, ami nem egy megszokott képviselői magatartás. Napi kapcsolatban vagyok ma is az emberekkel. Az elmúlt öt év alatt szinte mindenkit személyesen megismertem a választóim közül. Ismerem az embereket és Ők is ismernek engem. Tudják, hogy bármikor számíthatnak rám, bármilyen problémával fordulhatnak hozzám. Ez lehetett késő este, vagy ünnepnap, én rendelkezésükre álltam, és állok míg élvezem a bizalmukat.

 

Sikerült megfelelő kapcsolatot kialakítanom az Önkormányzati Hivatal dolgozóival, a városi intézmények vezetőivel dolgozóival, Gamesz vezetőivel. Kölcsönösen segítettük és segítjük egymás munkáját. Segítőkész és jó-szándékú dolgozókat ismertem meg. Eleinte egy kicsit furcsállták a napi jelenlétemet, „aktivitásomat”, de megszoktuk egymást. Én is tudtam segíteni a Ő munkájukat. Ez úton is köszönöm a támogatásukat!

 

Mit tartasz a horvátkúti körzeted elmúlt öt évében a legfontosabb eredménynek?

 

Nagyon nehéz, de ha csak egyet kell megjelölnöm akkor az a szennyvízberuházás. A pályázat elkészítése beadása még korábban megtörtént, Ciklusomban valósult meg ez a fontos beruházás. A beruházáshoz kapcsolódott a horvátkúti utak rendbetétele. A képviselői munkám jelentős részét kitöltötte ez az időszak, nagyon sokat kellett egyeztetnem, a kivitelezőkkel, hisz minden ház, minden porta érintett volt a projektben. Én egy közvetítő szerepet vállaltam a lakosok és a kivitelező, valamint az önkormányzat apparátusa között. Volt egy terv, volt egy lakossági igény, és volt a valóság. A közreműködésemmel, több konfliktus helyzet előztünk meg, vagy kerültünk el, illetve a lakosság javára hoztunk döntéseket.

nyomvonal 525

Igyekeztünk a bekötéseknél is, a helyreállításnál is mindenkinek az igényeit kezelni. A beruházás idején naponta jártam a település részen, ekkor váltak a horvátkútiak személyes ismerőseimé.

 

Talán nem a leglátványosabb, de nagyon fontos eredménynek tudom be, hogy sikerült meghonosítani Horvátkúton korábban nem jellemző szociális tevékenységet is. Képviselő társammal Fekete Lajossal gyakran rendezünk választó körzeteinkben a rászorulóknak ruhabörzéket, ételosztásokat. Éveken át minden szerdán harminc embernek a Krisnások adomány ételét kivittem és kiosztottam a vászonrolóknak.

Horvátkút temető

Egyet kértél igaz de muszáj megemlítenem a temetőt és az ott található katona sírokat. Először csak saját erőből, az Önkormányzat segítségével tettük rendbe. Majd amikor egy pályázati lehetőség nyílt a katonasírok rendbetételével, pályáztunk és nyertünk. Méltó módon adjuk meg a tiszteletet a hazáért elesett katonáknak. Ugyanakkor méltó emléket állítottunk a templom építő Pungor Aladárnak, a szorgalmas horvátkúti embereknek tiszteleg a kultúrháznál Csikós Nagy Márton „Horvátkút” c. alkotása.

 

Mit tartasz képviselői ciklusod legnagyobb sikerének a városi körzetedben?

 

Nagyon nehéz a választás, de ha kell ez is részben kapcsolódik a szennyvíz beruházáshoz. A körzetem városi részét érintette a nyomóvezeték nyomvonala, mely a hegyi utakat követte. A Vereckei-horhótól a Szőlőskert apartmanig, illetve az Orbán kápolna mellett kezdődő úttól egészen a Horvátkútra vezető útig. Ezek az érintett dűlőutak gyakran járt forgalmas utak, sok egyeztetés, tájékoztatás, kellett ahhoz, hogy végül sikerült időben elvégezni a helyre állító munkát.

Vereckei1

Én úgy gondolom, hogy a helyreállítás jól sikerült. Mondhatom, az említett dűlő vagy hegyi állapota talán a legjobb ma Marcaliban. A helyreállításnak és a „szilárd burkolatnak” köszönhetően nagymértékben csökkent a Vereckei utcára zúduló sár mennyisége, jóval ritkábban kell tisztítani a horhó elején lévő iszapcsapdát.

 

Fontos eredménynek tartom, hogy a KÖZÚT Kft. segítségével – sok egyeztetés és utánjárás után - sikerült a Széchenyi utca legfelső szakaszán - az Ősz utca sarkától a város széléig -, burkolni a vízlevezető árkot. Fontos volt még az Arany János utca aszfaltozása a Széchenyi és a Vereckei utca között, a Dankó utca teljes, a Vár utca egy részének aszfaltozása, a Zentai utca járdájának elkészülte. Vagy ami „szokatlan” képviselőtől, útszéli és hegyi keresztek rendbetétele , megáldatása.

Arany J u

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy képviselőtársammal, Fekete Lajossal közösen hagyományt teremtettünk a városi körzeteink „falunapjának” a Várdombi délutánnak a megrendezésével, mely mára már várt, elvárt esemény!

Várdomb rendezvény

 

Mi az amit nem sikerült megvalósítanod ?

 

Ciklus vége felé közeledve számot vet az ember. Elővettem a választási ígéreteim listáját és végigmentem rajta ... azt kell mondanom, hogy nem tudok olyan jelentős dolgot mondani, hogy amit ígértem, vagy menet közben amit kértek az emberek tőlem, vagy mint új problémaként keletkezett az elmúlt 5 évben, azt ne oldottuk volna meg. Nekem nincs hiányérzetem.

 

Viszont probléma amit még 5 évvel ezelőtt nem ismertem, ettől függetlenül megoldást kell találni rá. Ez az elhagyott, elhanyagolt ingatlanok helyzete. Egy időben divat volt a külföldiek között, olcsó magyarországi falusi házakat vásárolni. Horvátkúton is több ingatlant megvettek. Voltak a vevők között olyanok, akik felújították rendbe tették a házakat, de sokan csak befektetési céllal vásároltak. Sajnos több az elhagyott, elhanyagolt telek, és nem csak a külföldiek, az örökösök sem mindig úgy kezelik a hagyatékot ahogy illene. Van egy lassú betelepedési folyamat Horvátkúton , ez talán segít majd rendezni a problémát, még ha lassan is.

 

A városi részemen a Kodály utca feletti keresztárok hiánya az ami nem készült el. Az elmúlt egy-két évben nem okozott nagy problémát a hiánya, de én továbbra is szükségesnek látom a megépítését. Ez egy nagyon összetett feladat lenne, nagyon sok tulajdont érint, érdekeket sért. Jelentős beruházás lenne ... állami segítség nélkül nem lehet megvalósítani. Meg kell építeni előbb-utóbb az árkot, és bevezetni a lezúduló csapadékvizet a Kátyú árokba.

 

Véleményed szerint milyen volt Marcali elmúlt 5 éve?

 

Megértve, de kicsit vitatkoznék a fanyalgókkal, politikai motivációból mindet tagadókkal. A ciklus kezdetén talán kevesebb beruházás volt a városban, de élni a városunkban akkor is kellemesen lehetett. Marcali egy élhető város! Azt állítom amit ismerőseimtől, barátaimtól, az idelátogató idegenektől hallok, Marcali egy csodálatos kisváros, a rendezett parkjaival, a jó infrastruktúrájával, a közintézményeivel, az ingyenes parkolásával stb.. Van nagyon sok civil szervezet, aktív a sportélet, a kulturális és tudományos élet változatos, sokszínű. Jó itt élni! Persze tenni való is van még bőven!

Várdomb kút

Nagyon sok változás történik napjainkban, változik a városkép. Az időszak első felében igyekeztünk a közintézményeket rendbe tenni. Folytamban lévő, és a hamarosan megkezdődő projektek tovább átalakítanak a városképen, úgy hogy az említett ligetváros jellege nem változik Marcalinak!

 

Mi az ami számodra negatív történés volt a Városban az elmúlt ciklusban?

 

Talán Te is, de olvasóink is meglepődnek, számomra a nagyobb csalódás, hogy nem sikerült idehozni a börtön projektet Marcaliba, a volt külső laktanyába. Hogy miért? Mert nagyon sok előnyt hozott volna Városunknak.

 

Elsőként említem, hogy stabilizálta volna a kórház helyzetét, működnének a számunkra legfontosabb osztályok, megfelelő szakmai háttérrel! Ami a Marcaliak számára talán a legfontosabb kérdés Már itt lenne a sokat emlegetett CT!

 

Marcaliba települt volna jelentős számú büntetés végrehajtásban dolgozó fiatal. A helyi – középfokú végzettséggel rendelkező – fiatalok számára új állás lehetőség. Biztos vagyok benne, hogy azóta már épülnének a déli-alközpont üres telkein a házak. A BV. alkalmazottak, hitelképes, jól fizetett emberek. Az óvodákban, az iskolákban, a sportegyesületeknél megjelentek volna a gyermekeik.

 

A városban működő szolgáltató cégek, élelmiszeripari vállalkozásoknak egy stabil és jelentős bevétel növekedést hozott volna az elítéltek ellátása. A munkaerőhiánnyal küszködő városi cégeknek megérte volna a börtönhöz kapcsolva rabmunkahelyeket létrehozni. A cégek több bevételre tettek volna szert, és persze több adót fizettek volna a városnak

 

Én magam korábbi kapcsolataimat is felhasználva sokat lobbiztam a siker érdekében. Igyekeztem más kapcsolataimat is igénybe venni, sajnos nem jártam sikerrel, a kormány Komló mellett döntött. Lemaradtunk a lehetőségről.

 

Egy börtön épülhetett volna és nem egy fegyház, ami más kategória!

 

És a végére még hozzátenném, hogy mindenféle mérés és statisztika cáfolja azokat az alaptalan félelmeket és rémhíreket, hogy a városunkban ez által növekedett volna a bűnözés. Pontosan fordítva – ezt bizonyítják azon települések számai hol ilyen intézmények székelnek -, sokkal nagyobb a rend és a biztonság.

 

Indulsz a következő választáson?

 

Igen. Nagyon sokan megkeresnek, megállítanak az utcán, biztatnak, hogy újra induljak, szimpatikus az a képviselői magatartás amelyet képviselek. Ezért úgy döntöttem, 2014-hez hasonlóan a MOTTE színeiben indulok az önkormányzati választáson.

 

Egyben hálás szívvel köszönöm mindenkinek, hogy bizalommal voltak irányomban és támogattak. Ezzel a támogatással és barátsággal szeretnék élni az októberi önkormányzati választáson is.

 

Köszönöm a beszélgetést!

 

Olvassa a Marcali Portált Facebookon is!

Keresés a tartalomban...

Elérhetőségek

Levélcím: Marcali Portál

8700 Marcali Orgona u. 1-3 "A" lh. fsz. 2
NMHH nyilvántartási szám: 1253-3889
Alapítás éve: 2000.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Reklámmal kapcsolatban: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Cookie-k használata a weboldalon

Küldjön nekünk Ön is híreket!
Történt olyan esemény vagy hír a térségében ami nincs fent a Marcali Portálon, esetleg hallott, látott, fényképezett, valami érdekeset és Ön szerint fent lenne a helye hírportálon?
Küldje el a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre!


Megjelenés: Szerkesztőségünk fenntartja a jogot, hogy a részére elküldött híreket - a tartalom csorbítása nélkül - a megjelentethetőség érdekében módosítsa, szerkessze. A megjelenésre vonatkozóan garanciát nem vállalunk - azaz nem mindegyik, részünkre elküldött hír jelenik meg szükségszerűen a marcaliportal.hu-n.

A marcaliportal.hu sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.