2016. augusztusban, szeptemberben, és októberben a képviselői ciklusuk félidejében kérdeztem utoljára Marcali Város Képviselő-testületének tagjait. A mandátumunk 2019 októberében lejár ezért sorban megkérdezem Őket az elmúlt 5 évről. Terveim szerint ugyanazokat a kérdéseket teszem fel mindegyiküknek.

Kőrösi András

A képviselő-testület „veteránja” Kőrösi András aki most tölti ötödik ciklusát az Önkormányzatban a következő interjúalanyom.

 

Eltelt öt év, októberben lejár a mandátumod. Visszagondolva, amikor jelöltetted magad a posztra erre számítottál? Összességében milyen volt számodra az elmúlt fél évtized. Foglald össze légy szíves ezt az időszakot.

 

Elmondhatom, hogy életem során nagyon sokat tevékenykedtem a közéletben, a közért. A jelenlegi választási ciklus kezdetekor 2014 -ben már az ötödik ciklusomat kezdtem önkormányzati képviselőként, a feladatokat, a körülményeket, feltételeket illetően tudtam mire vállalkozom, a korábbi évek évek alatt megismertem a képviselői munka lehetőségeit és korlátait is.

 

A közéleti szereplés, a közfeladatok ellátása mellett más formában is aktív vagyok, mert én komolyan gondolom, hogy nem csak beszélni kell közös dolgainkról, hanem tenni is kell érte. 2015 évtől vagyok a Marcali az Otthonunk Egyesület titkára, előtte elnökségének tagja, 2004-től mint alapító tag veszek részt a Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdájának életében.

Dalárda2

Hogy mit vártam a most záródó ciklustól? Nagyon izgalmasnak, feladat dúsnak ígérkezett, hiszen kiírásra kerültek a 2014 – 2020 éves időszak EU-s pályázatai. Sokat beszélgettünk, egyeztettünk, vitatkoztunk arról, melyek azok a területek, konkrét fejlesztések, felújítások amit célszerű a városban, a választókerületben megvalósítani. Reméltük, hogy Marcalinak egy komoly lökést adhatnak az Uniós és az Állami források.

 

Azt is tudtuk, hogy a Városnak nagyon jól előkészített, pályázatokat kell készítenie, hogy ne legyen ok az elutasításra. Mint képviselő, mint bizottsági tag, de mint marcali lakos is, itt köszönöm meg a Polgármesteri Hivatal apparátusának kiemelkedő munkáját. Nagyon sokat tettek azért hogy több milliárd forint fejlesztési forrás érkezett a városba.

 

Jelenleg nyolc választási körzet létezik, benne a városrészekkel, természetesen minden képviselő társamnak az a fontos terület, amit képvisel. Az egyes képviselőknek, a választópolgáraiknak is vannak nagyszerű ötletei, és első kézből ismerik a megoldásra váró gondokat is. Sajnos olyan a pályáztatási rendszer, hogy nem arra nyújtunk be pályázatot, amit fontosnak, időszerűnek tart a város, hanem az irányító hatóság kiírja a pályázatot különböző területekre, és ebben keres lehetőséget az apparátus. Nem lennék korrekt, ha nem mondanám el ... a lehetséges pályázati célok többsége lefedi a város igényeit, de sajnos olyan cél is szerepelt a ciklus programunkban, amit fontos lett volna megvalósítani, de nem volt rá pályázati lehetőség. Az Önkormányzat által működtetett idősek bentlakásos otthonára gondolok.

 

Hogy dolgozni tudjunk, hogy előrehaladjon a Város, kellett a képviselő-testület egysége. A város története, fejlődése szempontjából egy nagyon rövid időszak ez az öt év, viszont nekünk akik itt élünk és részesei voltunk az elmúlt időszaknak, egy dolgos, kihívásokkal teli időszakot jelentett. Ebben időszakban is, szerencsére sok örömteli pillanat is volt.

 

Fontos megemlíteni, hogy a ciklus elején - az alakuló képviselő-testületi ülésen -, az ellenzéki képviselő csoport vezetője kijelentette, hogy támogatnak minden olyan döntést, ami a város fejlődését szolgálja. Ez a hozzáállás, ez a konszenzus keresés, végig jelen volt az Önkormányzat közel öt éves működése alatt!

 

A nyugodt és konstruktív képviselő-testületi háttér miatt több energia, több odafigyelés jutott a képviselői „aprómunkára”. Különösen mozgalmas volt az elmúlt két év -és jelenleg is tart ez az időszak-, az általam képviselt körzetben. A beruházások, felújítások, fejlesztések megvalósítása, egyáltalán a változás, nem konfliktusmentes.

 

Egy kicsit viccelődve mondom... a magyar ember nem csak a focihoz, hanem általában mindenhez ért... :) Sajnos én híján vagyok ennek az általános tudásnak, ezért ha valamit nem értek, vagy nem tudok, akkor élek azzal a lehetőséggel, hogy jó a kapcsolatom az önkormányzat különböző szakterületének vezetőivel, beosztott szakemberekkel. Kérdéseket teszek fel és válaszokat kapok. A tudás birtokában már én is „értek” az adott felvetéshez.

 

Az is nagyon fontos számomra, hogy korrekt a viszonyom az intézmények vezetőivel, rendszeres kapcsolatban vagyok a GAMESZ vezetőjével aki ha módjában áll segít megoldani azokat a napi problémákat amelyek a belvárosi körzetben adódnak.

 

Képviselői tevékenységem során rengeteg emberrel találkoztam, találkozom, sokan kerestek fel az elmúlt években. Sok mindent el lehet mondani a közéleti munkámról, de egyet biztos nem, hogy nem teszek meg minden tőlem telhetőt egy-egy adott probléma megoldása érdekében. Nem állítom, hogy minden gondot el tudtam intézni, de azt az elvet vallom továbbra is, hogy – személyes szimpátiára vagy pártállásra való tekintet nélkül – kötelességem a legjobb tudásom szerint eljárni.

 

Mit tartasz képviselői ciklusod legnagyobb sikerének a városi körzetedben, illetve a településrészedben?

GYÉK3

Az elmúlt öt évben számos beruházás, fejlesztés, felújítás történt a választási kerületben, a Széchenyi, Berzsenyi, Rákóczi utca és a volt belső laktanya északi része által határolt területen. Jelenleg az elnyert pályázatok megvalósításának több mint felénél tartunk, jó ütemben halad a munka.

 

Nehéz választani a megvalósuló, megvalósult beruházások, fejlesztések között, mert mindegyik kedves számomra és valós szükségletet elégít ki.

 

Az egyiknek mindenképpen a GYÉK teljes felújítását jelölném meg. Rendkívül nagy szüksége van a városnak, a város iskoláinak, a diákjainak erre a felújított intézményre, de a különböző társadalmi események megrendezésére is kiválóan alkalmas, lesz majd az ebédlő.

 

A másik a Móra Ferenc utca felújítása, beleértve a környék ivóvíz hálózatának és csapadékvíz elvezetésének megoldását. Sok éves igéret teljesült végre!

Móra1

Meg kell említenem még a már elnyert, de még megvalósítás előtt álló projektet, a „Zöld város” a városközpont átépítését, ami meghatározó jelentőségű, hiszen egy hosszabb időszakra fogja meghatározni a belváros arculatát. Ennek a beruházásnak a megvalósítása áthúzódik a következő ciklusra.

 

Kérdésed a legnagyobb sikerekre vonatkozott... elnézést kérek, de nem tudok nem szólni azokról a fejlesztésekről, beruházásokról, felújításokról akárcsak vázlatosan is, amelyek megvalósultak az elmúlt években, folyamatban vannak, illetve elindulás előtt állnak.

 

A Móra Ferenc utca felújítása után egyirányú közlekedés valósult meg a Gábor Áron utcában a Móra F. utcából a Berzsenyi utca felé, lehetővé téve a parkolást a jobb oldalon. A kórház bejáratától jobb és baloldali irányban szintén parkoló került kialakításra. Enyhítve ezzel az ott lakók parkolási gondjait.

 

Ebben a ciklusban készült el a Múzeum köz két panelépülete közötti parkoló, amely még mindig nem oldotta meg teljes egészében az ott élők parkolási gondjait.

 

A Rákóczi utca és környékének, elsősorban munkaidőben történő parkolási gondjai, a lakótelepi parkolás tipikus belvárosi probléma, melynek újbóli átgondolása a központ átépítésével szükségessé válik.

 

Valamit tennünk kell, mert amikor a lakótelepek épültek akkor még nem számoltak családonként egy autóval sem, nem, hogy kettővel ... lassan már nem ritka az sem. És bizony a járási székhely jellegünk, az intézményeink, hivatalaink ügyfélforgalma is jelentős. Ez is gondot okoz a parkolás tekintetében.

 

Jelenleg van kivitelezés alatt és befejezése május 27-re várható a Berzsenyi utca felújításának a Széchenyi és a Kazinczy utca között, mely teljesen jogosan munkaminőségi és alapvető munkamorál kérdéseket vet fel a megvalósítás folyamatában.

 

Nemsokára befejeződik a GYÉK felújítása, jelenleg a konyhatechnikai eszközök beszerelését végzi a kivitelező. Június 16-tól kezdődik a főzés az intézményben.

 

A piac tér, a piac csarnok felújításának közbeszerzése folyamatban van, de a beruházás közben a piac továbbra is működik.

 

A Civil Szervezetek Háza és a Művelődési Központ színházterem, vizesblokk felújítása már a „Zöld város” program keretén belül, a nyári időszakban várható.

 

A Posta közi, központi óvoda ablakcseréje, fűtéskorszerűsítése, tetőszigetelése elkészült, külső hőszigetelés után, a nyári szünetben esedékes a belső felújítás.

 

Nőtlen szállón lakások kialakítása projekttel kapcsolatban a tervező kiválasztása megtörtént, a munka szeptemberben kezdődhet.

 

Az akadálymentesítés, a mozgássérült mosdó, WC. kialakítása a polgármesteri hivatalban, valamint a felnőtt játszótér kialakítása az Európa Parkban megtörtént, a Széchenyi utcai orvosi rendelő átköltöztetése megtörtént, a felújítás hamarosan megkezdődik.

 

Több apró beruházás is történt a városrészben, ami hozzájárult az élhetőség, komfortérzet javításához.

 

Mi az amit nem sikerült megvalósítanod?

 

Amikor készültem a beszélgetésünkre kezembe került egy 2014. szeptember 28-i választási anyag, melyből látható, hogy a választási ígéreteimnek közel 95 %-t teljesítettem, illetve pályázaton nyert az adott terület és elkészítés előtt áll.

 

Nem sikerült elérnem ígéretemnek megfelelve, a Posta köz 4. sz. társasház környezetének, elsősorban a déli részének rendezését. (csapadékvíz elvezetés, parkoló kialakítás) Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt meg kell, hogy előzze a volt nőtlen szálló környezetének rendezése, ami remélhetőleg az idén elkészül.

 

Másodsorban a közvilágítási problémákat jelölném meg. Javult a helyzet az elmúlt időszakban, de voltak területek, lámpasorok, utcaszakaszok, amelyek világítás nélkül maradtak. Itt jegyezném meg ismét, hogy számomra is elfogadhatatlan a közszolgáltató részéről, a rendkívül lassú reagálás a bejelentésekre.

 

Véleményed szerint milyen volt Marcali elmúlt 5 éve?

 

Elöljáróban azt is el kell mondani, hogy az előző ciklushoz viszonyítva az elmúlt közel öt év egy teljesen új környezetben telt el. A központosítások, államosítások következménye, hogy az önkormányzatok szerepe, átalakult, csökkent. 2012 évben még 14 önkormányzati intézmény működött Marcaliban, mára öt maradt, ebből három a kulturális területen. Most már a Marcali iskolák fenntartása és üzemeltetése sem a város feladata, hasonlóan a tűzoltóság, és a kórház sem. Másik fontos változás a szociális ellátó rendszer átalakítása, az állami szerepvállalás mértékének csökkenése.

 

Meghatározó feladata volt a képviselő-testületnek a létrehozott értékeink megőrzése. Ennek jegyében indult 2015 és 2016 évben a különböző pályázatok megírása, elkészítése. Ezek részben EU-s, különböző minisztériumi, valamint a CLLD pályázat, ami a közösség által irányított helyi fejlesztések voltak.

 

A reális tervezés, a megalapozott jó színvonalú hivatali pályázatírás, az egységes képviselő-testületi hozzáállás eredménye, hogy a város a megyében Kaposvár után a legtöbb pályázati forrást tudta elnyerni.

 

Pályázataink megvalósítása folyamatban van, ennek egyik meghatározó része a keleti iparterület fejlesztése, melynek várható eredményei túlmutatnak ezen az öt éven. Engedtessék meg egy talán „öndicséretnek” tűnő megjegyzést. Büszke vagyok arra, hogy egy olyan képviselő-testületben dolgozhatok, ahol megvan a megfelelő előrelátás, a felelősségérzet! Döntéseink meghozásakor nem a napi politikai előnyt, a könnyű sikert tartjuk szem előtt, hanem előrenézünk, sokszor évtizedekre.

 

A ciklus elején érthető okokból kevesebb beruházás történt a városban, viszont az elmúlt két évben egymást érik a megvalósuló fejlesztések. Én úgy gondolom Marcali továbbra is egy folyamatosan fejlődő, élhető kisváros, csodálatos zöld övezeteivel, parkjaival, aktív sport és kulturális élettel, és tegyük hozzá ... felelős gazdálkodással!

 

Megerősítenek ebben időszakonként meglátogató rokonaim, ismerőseim is. Természetesen én is jól érzem magam a városban, bár tennivaló még van bőven.

Fröccs fesztivál

Kiemelt művészeti együtteseink hosszú évek, évtizedek óta színvonalas munkát végeznek, mindhárom kulturális intézményünk jól működik, programjaik sokszínűek, mindenki megtalálja számára a legmegfelelőbbet. Sok jól működő civil szervezet, egyesület működik a városban, tagjaiknak tartalmas elfoglaltságot biztosítva.

 

Meghatározónak tartom a város gazdasága szempontjából, hogy minden nagy és közepes vállaltunkat sikerült megőriznünk, sőt fejlődtek, ezzel párhuzamosan a település adóbevételei jelentősen nőttek.

 

Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy az országos tendenciák itt is működnek, kevesebb a fiatal, sokan mennek külföldre munkát keresni.

 

Mi volt a számodra a legfontosabb városi fejlesztés?

 

Mindenképpen ide sorolnám a körzetembe tartozó Gyermekélelmezési Központ teljes felújítását. A másik, a keleti iparterület fejlesztése érdekében meghozott testületi döntések, amelyek pozitív hatásait később fogja jelentősen érezni a város.

 

Mi az ami számodra negatív történés volt a Városban?

 

Elsőként említeném a Marcali Kórház sorsát. 2016. október 26-án a Marcali az Otthonunk Egyesület kezdeményezésére és szervezésében sor került a „Civil demonstrációra”, ott olyan ígéretet kapott a közel négyezres tömeg, hogy az akkor kialakult helyzet, egy kezdeti helyzet, és javítani fogják az ellátás minőségét. Sajnos a struktúra maradt, a várakozási idők megnőttek, különösen a környező egészségügyi intézményekhez viszonyítva.

DSC 2028

A másik a Gyógyszálló helyzete. Sajnos érdemi előrelépés nem történt, így leértékelt állapotban sem sikerült a tulajdonosnak eladni, pedig egy megvalósulás esetén rentábilissá válna a Marcali Fürdő működése is, és az egész Gomba völgy fejlődésének motorja lehetne. Nem beszélve a várható munkahelyekről és a városi adóbevételekről. Én szurkolok a beruházónak, hogy sikerüljön megfelelő befektetőt találnia.

 

Indulsz a következő választáson?

 

Igen, elindulok, bár sokat gondolkodtam rajta. Családom ellenében hoztam meg a döntésemet, Ők inkább lebeszéltek. Én érzek még magamban annyi energiát, ambíciót, munkabírást, hogy sikerrel vegyem fel a versenyt a megmérettetésben, a további munkában. Döntésemhez nagyban hozzájárult az, hogy környezetemben sokan kerestek meg és biztattak, hogy folytassam.

 

Köszönöm a beszélgetést!

 

Én is köszönöm szépen mindenkinek a bizalmat, a biztatást, az együttműködést.

 

A marcaliportal.hu sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.