INTERJÚK
mtksz-allas

Kesztyűs Attila

2016. augusztusban, szeptemberben, és októberben a képviselői ciklusuk félidejében kérdeztem utoljára Marcali Város Képviselő-testületének tagjait. A mandátumuk 2019 októberében lejár, ezért sorban megkérdezem Őket az elmúlt 5 évről. Most Kesztyüs Attilát, települési kompenzációs listáról bejutott önkormányzati képviselőt kérdeztem.

 

 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom listavezetőjeként, kerültél be Marcali Város Képviselő-testületébe. Képviselője voltál 2018. augusztus 31. -ig a Somogy Megyei Közgyűlésnek. Tagja voltál Somogy megyei TOP Projekt Bizottságnak, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati döntés előkészítéséhez, és meghozatalához kapcsolódó feladatokra, állandó bizottságként hozott létre a megyei Közgyűlés.

 

Engedelmeddel először a megyei Közgyűléssel kapcsolatosan kérdeznélek. Marcali elmúlt éveinek legjelentősebb fejlesztései készülnek napjainkban. A számunkra egyik legfontosabb bizottságnak voltál tagja a megyében, a TOP pályázatokkal kapcsolatos döntések során, 43 Mrd forint elosztásának folyamatában vettél részt. Már több helyen is leírtam, hogy városunk, Kaposvár után a legtöbb forráshoz jutott, több mint 4 Mrd forinthoz. A város történetének talán legjelentősebb fejlesztési lehetőségéhez, amit ilyen rövid időszak alatt felhasználhat. Minek köszönhető ez az eredmény?

 

Az egyik legfontosabb oka az volt, hogy Kaposvár után a megyében Marcaliban van a legtöbb ipari teljesítmény, és ezért a városnak van iparűzési adóbevétele. A Közgyűlés sokkal inkább juttatott forrást azokra a helyekre, ahol a megvalósítandó céloknál van hozzáadott érték, és van a településnek saját önereje.

 

Nekünk van iparűzési adóbevételünk, és nem utolsósorban jó pályázatokat készítettünk. Az is fontos volt, hogy nem látványberuházásokra kértük a pénzt. Ipari parkra, egészségügyi, szociális, és oktatási infrastruktúrára pályáztunk, és ezek támogatandó célok voltak a TOP kiírásokban.

 

 2014 alakulo

A járásunkból ketten voltunk tagok ebben a bizottságban, Kövér István, Nagyszakácsi polgármestere és én. Nagyszerűen tudtunk együtt dolgozni, és úgy gondolom sikerült a járásunk érdekében eredményesen tevékenykednünk.

 

Lemondtál a mandátumodról ... miért?

 

Én úgy gondoltam, hogy a JOBBIK megyei elnökeként, a párt regionális igazgatójaként, Dr. Steinmetz Ádám képviselő úr segítőjeként, már sok lett volna a feladat. Családos ember vagyok, a napokban született a harmadik gyermekem. Szóval úgy gondoltam, hogy valamit fel kell adni, és ezzel ugyanakkor lehetőséget biztosítottam a tapasztalatszerzésre a listán engem követő párttagtársamnak.

 

 megyehaza

Eltelt öt év, októberben lejár a városi önkormányzati képviselői mandátumod. Összességében milyen volt számodra az elmúlt fél évtized? Arra kérlek foglald össze ezt az időszakot.

 

Elsősorban tanulással telt... első időszakos képviselő vagyok. Meg kellett ismernem az önkormányzati képviselői munkát. Listán bejutott képviselő vagyok, így nincs saját körzetem, de pont ezért, szinte minden körzetből megkeresnek a gondjaikkal. Tudják, ha mást nem tudok tenni, akkor legalább felvetem képviselőtestületi ülésen, ha az oda való.

 

De az esetek többségében az apparátus, a főjegyző asszony, Bereczk alpolgármester úr, és Sütő polgármester úr mindig segít, ha van rá mód. Számomra nem létezik az, hogy nem, mindaddig, amíg meg nem győződtem magam is, hogy valóban nem lehet megoldani a problémát.

 

Nekem nagyon fontos, hogy könnyebb legyen itt élni Marcaliban, hogy megmaradjunk Marcaliban, mert sajnos nagyon sokan elmennek.

 

Véleményed szerint milyen volt Marcali elmúlt 5 éve?

 

Hozott változásokat az elmúlt öt év, de nem történt meg az az igazi áttörés, amire mindenki számított. A képviselőtestületben korrekt munka folyt, sikerült megkötni azokat a kompromisszumokat, amelyek előre vitték a várost.

 

Volt az elmúlt öt évben több olyan előterjesztés amit nem tudtam elfogadni. De ismétlem, azokban a kérdésekben, ami az emberekért, a városért, az előrelépésért vetődtek fel, minden esetben támogattam a városvezetést.

 

 11752661 659051604196278 755714559 o

Én vagyok akkora lokálpatrióta, hogy – amint azt a választás éjszakáján friss képviselőként elmondtam – akár az ördöggel is szövetkezem Marcaliért! Fel kell karolni sokszor a legőrültebb gondolatokat is, mert legtöbbször azokból lesznek az előre vivő, megvalósítható ügyek.

 

Sajnos ma sincs meg az a koncepció, az az irány a városban, hogy milyen Marcalit szeretnénk. El kéne végre dönteni, hogy számunkra mi az elsődleges ... A járási központ? Az ipar? A turizmus? A sport? Vagy valami más? Le kellene ülni, és kiérlelni azt a közös célt, amiért az új és a következő testületek is igazodnának Marcali érdekében. De ne elaprózva, hanem egy cél mellett kitartva, akár 20 éven át. Természetesen most is szükség van az iparra, a meglévő turizmusra, de kisváros vagyunk szerény lehetőségekkel, egy irányba kéne összpontosítani a forrásainkat a kötelező feladatok ellátása mellett.

 

Én magam elsősorban oktatásban gondolkozom, mert hiába vitte el az állam az iskoláinkat, nekünk felelősségünk van a jövő iránt. Az a rossz döntés előbb vagy utóbb megváltozik, és visszakapjuk az iskoláinkat, mert a gyerekeinkben van a jövő, és elsősorban a mi felelősségünk, hogy a lehető legjobb képzést kapják. Ha nem tudjuk itt tartani a gyermekeinket, visszahozni azokat a fiatalokat, akik külföldön, vagy nagyvárosokban keresik a boldogulásukat, akkor Marcali lélekszáma tovább csökken, és ellehetetlenül a város.

 

Mi volt a számodra a legfontosabb városi fejlesztés?

 

 keleti ipari park 525

Egy dolgot nem tudok kiemelni, inkább megemlíteném azokat amelyek tényleg előre viszik a várost. Elindult az ipari park fejlesztés, én magam is igyekeztem betelepülő cégeket keresni. Fontos, hogy a körzeti orvosi, fogorvosi rendelőket rendbe tettük, fontos volt, hogy elindult a Szaki épületének rendbetétele, folytatni kell! Rendbe lesznek az óvodáink, ha végre a Gombácska is sorra kerül a felújítási programban.

 

Nincs egy fontos beruházás a városban! Én az egész várost nézem, mert csak így jutunk előbbre!

 

Mi az ami számodra negatív történés volt a Városban?

 

A legnegatívabb az a Kórház. Sajnos mint családapa, mint idős szülők gyermeke, naponta találkozom a megfelelő egészségügyi ellátás hiányával. Én azt látom, tapasztalom, hogy a környező településeken erősödnek az egészségügyi intézmények, a miénk pedig gyengül. És ezzel együtt a város pozíciója is. Ha megfordulna a leépülés folyamata akkor visszajönnének a mára már Keszthelyhez kapcsolódó települések.

 

Persze képviselőként tudom, hogy nincs beleszólásunk a Kórház működésébe, elismerem, hogy nagyon sokat lobbiztak politikustársaim a Kórházért. Én magam is számtalanszor elmondtam a megyei Közgyűlésen, hogy hatalmas hibát követnek el az integrációval. Szélmalomharcnak tűnik, de nem lehet feladni a küzdelmet!

 

Egy Kórház nem csak egészségügyet jelent, hanem magasan képzett értelmiségieket a városunkban, hiányuk kihat a mindennapjainkra! Ők azok, akik véleményformálóként jelentős befolyással bírnának egy ilyen kisváros mindennapi életére, döntéseire. Jót tenne a közéletünknek az értelmes kritika, a kiérlelt bírálat.

 

Egy nagyon jó folyamat indult el azzal, hogy a Kórház integrációjával együtt elvett épületek visszaszerzése talán végre megoldódik. Remélem, hogy ismét a Város kezelésébe kerül a „zöld kereszt” és a volt szakrendelő.

 

Van több torzó a városban: a szálloda, és a Gizella templom melletti beruházás, Szegedi utcai piac visszaszerzése. Ezek az ügyek megint csak kívül esnek Marcali hatáskörén, de nem szabad megfeledkezni róluk, állandóan keresni kell a lehetőségeket, mert nem maradhatnak így ezek az épületek.

 

 kulsolaktanya

A volt külső laktanya helyzete is katasztrofális. Volt egy jó ötlet, egy 1000 fős börtön idehozatala a volt laktanyába. Sok előnnyel járt volna, hogy a rabok mellé érkező börtönőrök családjai idetelepültek volna. Az iskoláink, óvodáink több tucat gyermekkel gyarapodtak volna. Biztos vagyok benne, hogy a déli alközpont házhelyei már elfogytak volna. És profitálhattak volna a helyi cégek... munkaerőben, fogyasztás növekedésében. 1000-1200 fővel több fogyasztóval számolhattunk volna. A döntési folyamatban résztvevő országgyűlési képviselőnk sajnos nem ért el eredményt.

 

Én mindig is „gombai gyerek” voltam és az is maradok. Számomra a kastély és a környezetének rendbetétele nagyon sürgős feladatnak látszik. Meg kell oldani ezt a problémát. Ott még látszik a történelem, egy kistelepülés-központ. Még el lehet képzelni a virágkorát Gombának! Újra kell, hogy legyen gombai identitás! Ott kell keresztelkedni, házasodni a gombai templomban. Nagyon sürgősen tenni kell valamit.

 

Ismét szóba hozom a Gombácska Óvodát. Településrészünk egyetlen közintézménye, és ráadásul az egyik legrégebbi, hiszen a jelenlegi épület helyén is óvoda volt, ami árvaházként is működött. Tovább már nem halasztható a rekonstrukciója. Elkezdődött egy létszámnövekedés nagy örömünkre. Sorra épülnek a környéken az új házak, családok költöznek Gombára. Néhány év múlva sokkal több gyerek lesz a körzetben. Tehát nemcsak az épület állapota miatt, hanem a várható létszám növekedése miatt is nagyon fontos lenne a beruházás.

 

Komoly problémának tartom, hogy Marcali megközelíthetősége egyre romlik. Ahogy hallom tovább késik az Öreglak - Marcali út felújításának második szakaszának kivitelezése. A 68-as főút mára már szinte halaszthatatlan! A szentgyörgyi körforgalomtól Marcaliig, rettenetes az út minősége. De igaz ez a 68-as út Barcsig érő több szakaszára is. Toldozták-foltozták a Marcali alatti részeket, de a végleges és elfogadható megoldás a teljes út 11.5 tonna teherbírásra történő megerősítése, ahogyan azt az ország az uniós szerződésben vállalta. Sajnos csak süket füleket találunk, amikor minden fórumon kérjük, követeljük a beruházást. A Belső-Somogy feltárása, az ott lakó emberek esélyhez juttatása, elsőrendű fontosságú lenne az országnak!

 

Indulsz a következő választáson?

 

Igen.

 

Köszönöm a beszélgetést!

 

Olvassa a Marcali Portált Facebookon is!

Keresés a tartalomban...

Elérhetőségek

Levélcím: Marcali Portál

8700 Marcali Orgona u. 1-3 "A" lh. fsz. 2
NMHH nyilvántartási szám: 1253-3889
Alapítás éve: 2000.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Reklámmal kapcsolatban: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Cookie-k használata a weboldalon

Küldjön nekünk Ön is híreket!
Történt olyan esemény vagy hír a térségében ami nincs fent a Marcali Portálon, esetleg hallott, látott, fényképezett, valami érdekeset és Ön szerint fent lenne a helye hírportálon?
Küldje el a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre!


Megjelenés: Szerkesztőségünk fenntartja a jogot, hogy a részére elküldött híreket - a tartalom csorbítása nélkül - a megjelentethetőség érdekében módosítsa, szerkessze. A megjelenésre vonatkozóan garanciát nem vállalunk - azaz nem mindegyik, részünkre elküldött hír jelenik meg szükségszerűen a marcaliportal.hu-n.

A marcaliportal.hu sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.