Skip to main content

Beszélgetés Bereczk Balázzsal, Marcali Város Alpolgármesterével …

Írta: Vágó Zoltán
Megjelent: 2023. február 09. Csütörtök, 13:30

Bereczk Balazs 1

2021. január 26.-án készült Veled „nagy interjú” a köztes időben jobbára telefonon beszéltünk a város aktuális ügyeiről. Amikor kapacitáltalak egy hosszabb beszélgetésre, legtöbbször a pályázatokkal kapcsolatos feladataiddal kapcsolatos időhiányra utalva, „…majd máskor” volt a válasz.

 

 

Végül abban egyeztünk meg az alpolgármester úrral, hogy többrészletben készül az interjú.

 

Beszéljünk az elmúlt 2022 -es évről, ami a pandémiával terhelt nagyon nehéz 2021-et követte. Azt gondoltuk 2022 januárjában, hogy végre talán könnyebb lesz, … hát nem. Arra kérlek foglald össze Te, hogy élted meg ezt a meglepetésekben bővelkedő tavalyi évet?

 

Azt gondoltuk, hogy 2022 -re végre újra visszatérnek azok a rendezvények, amelyek 2 év pandémia miatt elmaradtak, és az intézményeink teljes nyitva tartassál üzemelnek tovább. Amikor 2021 nyarán már ki lehetett nyitni a Fürdőt akkor tapasztaltuk, hogy nagyon várta már a lakosság a korlátozások enyhítését. Ennek ismeretében készültünk a 2022 év költségvetésével, gazdag programkínálatot terveztünk. Aztán közbeszólt a háború ☹

 

Az energia beszerzés volt talán az egyik legkritikusabb feladat. Jól gondolom? Arra kérlek foglald össze az elmúlt időszak fejleményeit.

 

Ahogy az mindenki által ismert 2022 február 24.-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, és ezzel minden megváltozott.

 

De voltak már komoly jelei 2021 -ben is annak, hogy radikálisan megváltoznak az energia árak. Marcali minden évben közbeszerzés keretében vásárolta az áramot minden intézmény, valamint a közvilágítás számára is. 2021. év végén már nem érkeztek olyan kedvező árak, mint a korábbi években. A 2017--2020 -közötti években például az általunk éves szinten megvásárolt elektromos áram ára rendszerhasználati díj és Áfa nélkül 20-22 Ft. /KWh volt.

 

Ez a díj 2021. év végén felment 80 Ft. -ra és ekkor még nem volt háború! 2021 év végén már a villamosenergia ára közel a négyszeresére ugrott az előző évihez képest. Akkor mi úgy döntöttünk, hogy az egyetemes szolgáltatást vesszük igénybe, hiszen az önkormányzati intézmények Magyarországon erre jogosultak voltak. Így egy 40 Ft.-os áron sikerült megállapodnunk. Tehát a négyszeres helyett „csak” duplájára nőtt a költségünk.

 

Ezt a lehetőséget a jogszabályok 2022 augusztus elsejétől megszüntették, és bevezették a „végsőmenedékes” intézményét. Ez azt jelentette, hogy 106 Ft.-os áron vásárolhattuk meg az áramot. Ez a 22 -es kezdőárhoz képest 2,5-szeres, a 21-hez képest 5-szörös növekedés! Viszont ez az ár még mindig olcsóbb volt, mint a világpiacon elérhető ár.

 

2022 évvégén a Kormány ezt a lehetőséget is megszüntette, ekkortól már mindenkinek piaci áron kínálták a villamosenergiát. Mi két közbeszerzést is lebonyolítottunk a 2023 -as évre vonatkozóan. Eredménytelenek voltak az ajánlatok, mert az MVM a saját maga által nyilvánosan közzé tett árhoz képest is magasabb árra tett ajánlatot a közbeszerzés keretében. Zárójelben jegyzem meg. hogy 2022 év végén a világpiacon már jelentősen olcsóbban lehet beszerezni az elektromos áramot, mit amilyen az MVM, állam által meghatározott tarifája.

 

Tehát ha jól értem… 2023 -ban Marcali ugyanúgy egyben veszi az áramot 1 éves időszakra. Mibe kerül ez nekünk?

 

200 Ft./KWh, két év alatt tízszeresére emelkedett a nettó villamosenergia ár! Ehhez jön még az ÁFA és a rendszerhasználat díja. Hogy egy példát mondjak: a Fürdőben 2021-ben annyiba került a villamosenergia díja ÁFA-val, rendszerhasználati díjjal együtt, amennyi 2022-ben az ÁFA befizetésünk volt a villanyáram után az állami költségvetésbe!

 

Mi a helyzet a gázzal?

 

A gáz esetében viszonylag szerencsésebb helyzetben voltunk, hiszen 2022-ben az évvégéig rendelkeztünk szerződéssel. Az évközben kialakult nagy ármozgás nem volt befolyással 2022-ben az intézmények működésére. Ez alól kivétel a Központi Konyha, ahol már 2022 októberében kellett új szerződést kötnünk a korábbi ár tízszereséért! Hozzáteszem ennek az árnak nagyon „örültünk”, mert sokan még ennél is drágábban szerződtek! Az új szerződés már piaci áron történik, mi jelenleg Ausztriából vesszük a gázt, olcsóbban, mint a hazai ár.

 

2022 júniusától nagyon intenzíven azzal foglalkozunk, hogy miként lehet olcsóbban beszerezni az energiahordozókat és hogyan tudjuk működtetni intézményeinket úgy, hogy ne keljen jelentős forrásokat a város költségvetésében máshonnan elvonni.

 

2022-ben már megtörténtek az első takarékossági intézkedések, ebből a leglátványosabb a közvilágítás korszerűsítése volt. Úgy gondolom az eredmény magért beszél, mert nem csak minőségében hozott változást, hanem egy 40%-os energia megtakarítást is elértünk!

 

Szóljunk néhány szót a rendszerhasználati díjról is olvasóinknak.

 

Ez a díj az, amit a szolgáltató a hálózatainak fenntartására, karbantartásra, üzemzavarelhárításra fordít annak érdekében, hogy üzemképes legyen, illetve tudjon fejleszteni. Azonban a szolgáltatók is olyan mértékű adó terhet viselnek, hogy alig marad eszközük. Azt tapasztaljuk napi szinten, hogy egy új fogyasztó hely bekötés ma már 2 év! 5-6 évvel ezelőtt 2-3 héten belül ott volt az energia, mondjuk egy cég telephelyén, vagy egy újépítésű magánháznál.

 

Ahogy tudom egy „normális évben” már novemberben elkezdődik a költségvetés kimunkálása ... nos erre mostanában, nincs lehetőség, mert sokszor még januárban sem vagytok alapvető információk birtokában. Vannak kötelező feladatai a városnak és vannak önként vállalt feladatai településünknek. 2023 -ban is eleget tudunk tenni ezeknek a feladatainknak? Az általam olvasott sajtóban rendre panaszkodnak az önkormányzatok, hogy az Állam alul finanszírozza a településeket. Mi a helyzet Marcaliban? Hogy készül mostanában a költségvetés?

 

Magyarországon általában már az újévet megelőző nyáron elfogadják a költségvetést. Benne azokkal a számokkal, amivel az önkormányzatok tervezni tudnának. Viszont minden önkormányzat tudta, hogy azok a számok nem lesznek megfelelőek a 2023-as évre. Nem volt ismert a minimált bér, a garantált bérminimum, tehát tervezni 2023-ra nem lehetett a nyáron érvényes költségvetésből.

 

Nekünk ezek az adatok azért fontosak, mert a következő év béreit ez alapján számoljuk ki, illetve az más bérek esetében is ezek a kiinduló számok, hiszen nem „csúszhatnak” egymásra a jövedelmek. 2023-ban igyekszünk valamennyi intézménynél megfelelő bértömeget biztosítani arra, hogy ne csak a garantált bér míniumok emelése valósuljon meg.

 

Erre miből van Marcalinak forrása?

 

A város működési költségének körülbelül 40%-a az, amit az állami normatívák útján megkapunk, a maradék 60% pedig a jelentős saját adóbevételből származik. Marcali adóbevétele 2023-ban várhatóan el fogja érni az 1 Mrd forintot, aminek jelentős hányada a vállalkozásoktól származik.

 

Hogy ellehessen „helyezni” ezt az 1 Mrd forintot, ahhoz azt kell tudni, hogy például Nagyatád és Barcs esetében ez a bevétel nem éri el az 500 millió forintot egyenként. Úgy jön ki az 500 millió, hogy az említett két városban a lakosság kommunális adója 16000 Ft/év - Marcaliban ez 8000 Ft/év - parkolási díjat szednek.

 

Most is visszaköszön a korábbi években folytatott gyakorlatunk eredménye. Ha valaki elmegy a Keleti Iparterületre akkor láthatják, hogy mára már szinte az egész iparterület benépesült. További jelentős adóbevételekhez jutunk majd, az ott megtelepült cégektől is!

 

Vannak még saját bevételek, amelyet az intézményeink teljesítenek. Jelentősek az étkeztetéssel kapcsolatos bevételeink. Most már azért az infláció miatt elfogják érni a 80 millió forintot. Ez az összeg nem fedezi az étel bekerülési értékét – nyersanyag, bér, gáz, villany, épület fenntartás, szállítás – az Önkormányzatnak kell saját költségvetéséből kipótolnia.

 

Az a díj, amit ma a gyermekétkeztetésben, a szociális étkeztetésben a lakosság befizet, az csak a nyersanyagok árát fedezik. A 2022 decemberi inflációs adat az élelmiszerek esetében 45% volt, de volt olyan tétel, ami 150%-al emelkedett meg. És a közétkeztetés beszerzéseire nem vonatkozott az ár sapka! Egy önkormányzati intézménynél azonnal érvényesült az áremelkedés. A KSH által kimutatott 45% az egy önkormányzatnál sokkal jelentősebb emelkedés.

 

Mindezek ellenére a Képviselő-testület „csak” 30%-kal emeltük a térítési díjakat.

 

Az Állam nem „látja” ezt a súlyos problémát? Nem kaptunk erre plusz forrást?

 

Az energia árak esetében jelentős mértékű támogatást kaptunk, bár az még mindig elmaradt a piaci ár jelentős emelkedésétől. De ez mindenképpen fontos, hasznos támogatás volt.

 

A közétkeztetés esetében azon étkezők után tudunk támogatást kapni, akik egyébként is jogosultak rá. Egyébként azt is el kell mondanom, hogy számos esetben kapott Marcali kiegészítő támogatást, de összeségében nem érik el a teljes költségnövekedés összegét, minden esetben szükséges volt a helyi adóbevételekből történő kiegészítés.

 

Az összképhez az is hozzátartozik, hogy a jelentős adóbevétellel rendelkező településeknek szolidaritási adót kell fizetniük. Somogy vármegyében csak kevés településnek kell ezt befizetnie, Marcalinak 106 millió forintot kellett átutalnia az állami költségvetésbe. Ha ezt összehasonlítjuk azzal a 155 millió forint kiegészítő támogatással amt 22-ben kaptunk, akkor máris láthatóvá válik, hogy 50 millió forint az a plusz támogatás, ami megérkezett. Ez körülbelül az Áfa növekmény összegének felel meg.

 

Akkor, hogy lesz ilyen körülmények között 2023-as költségvetés?

 

Takarékoskodva! Most érnek be a korábbi évek pályázatai, beruházásai. Gyakorlatilag minden intézményünk fel lett újítva, illetve idén a könyvtár, a gyótai művelődési ház és a gombai óvoda is elkészül. Ezek az épületek energiatakarékosak, jól szigeteltek, napelemekkel ellátottak. Ezért tudunk korlátozással, de minden intézményt nyitva tartani.

 

A város több mint 2 Mrd forintot nyert az Európai Uniós pályázatokon. Most csak a Fürdőt említeném meg ami két pályázaton 300 és 500 millió forintot nyert. Talán az energetikai a fontosabb, bár az lesz a kevésbé látványos. Mostanra már 20 éves lett a fürdő gépészete. Elavultak, energia zabálók a szivattyúk villanymotorjai, mindenképpen cserére szorulnak. A hőszivattyú és a villanymotor csere minimum 30%-os megtakarítást jelent majd. Hasznosítani fogjuk az elfolyó melegvizet is.

 

Köszönöm a beszélgetést!

 

Köszönöm, itt is szeretném megköszönni a Marcali Tűzoltó Parancsnokság, a GAMESZ, az E.ON munkatársainak a munkáját, amit a hétvégi szélvihar kárelhárításában végeztek!

 

 

 

Sport - Legfrissebb
Városunk - legfrissebb
Közelben - Legfrissebb
Interjúk - Legfrissebb
Kék hírek - Legfrissebb
Kultúra - Legfrissebb
MTI - Legfrissebb
Közérdekű - Legfrissebb