Skip to main content

„Várjuk a közszolgáltatási engedélyt …” Beszélgetés Krajczár Ibolyával a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjével ….

Írta: Vágó Zoltán
Megjelent: 2013. november 06. Szerda, 14:37

Krajczar IbolyaHamarosan változás lesz a hulladékszállításban, az önkormányzat saját tulajdonú cége veszi át a helyi közszolgáltatást. A Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. székhelyén és ügyfélszolgálatán beszélgettem a társaság ügyvezetőjével, Krajczár Ibolyával.

Az irodákban folyik a munka, az ügyfélszolgálat várja az ügyfeleket, úgy tudom, az induláshoz már csak egy engedélyre vár az új szolgáltató?

A hulladékgyűjtésre, szállításra rendelkezünk már engedéllyel, de ez még nem elég ahhoz, hogy a lakossági és vállalkozói vegyes hulladékokat elszállíthassuk. Az új szabályozás szerint közszolgáltatási engedélyre is szükség van, erre várunk most. A kérelmet augusztus 12-én nyújtottuk be, bármelyik nap érkezhet az engedély. Ezt követően az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség minősíti a vállalkozásunkat, ami pár napot vesz igénybe, és akkor indulhat a munka. Közben megindítottuk az eljárást a környezetvédelmi főfelügyelőségen országos hulladékszállítási engedély megszerzésére, így az országban bárhol lehetőségünk nyílik majd szolgáltatást nyújtani.

Ideális helyzetben mikor tud a szolgáltató kezdeni?

Ha optimista vagyok, november közepét mondhatom, de a realitás inkább december 1. A legrosszabb esetben január 1-gyel kezdünk, de ezt nem szeretnénk megvárni annak ellenére, hogy van olyan település úgy tudom, amely a Saubermacherrel december 31-ig meghosszabbította a szerződését. A településvezetők bizalmát fontosnak érzem megtartani, ezért felelőtlen kijelentéseket a kezdés időpontjáról nem szeretnék tenni.

A társasházaknál több helyen a jelenlegi szolgáltató tulajdonában van a gyűjtőkonténer. Amikor a Saubermacher levonul, elviszi az edényeket, vagy nekünk kell megvenni azt?

Már felmértük azokat az edényzeteket, amelyek a lakóközösségek, illetve a szolgáltató tulajdonában vannak, a mi szándékunk az, hogy ezek a gyűjtők ott is maradjanak. Már elkezdtük a tárgyalásokat a Saubermacherrel, a több pontra kiterjedő szerződéstervezet is elkészült, aminek az aláírása előtt állunk. Ebben leírtuk a társasházi konténerek átvételének körülményeit is, biztos vagyok benne, hogy minden fennakadás nélkül meg tudunk állapodni a konténerek biztosításáról, hiszen a Saubermacher ebben partnerséget mutat. Természetesen lehetősége van a társasháznak is megvásárolni az addig bérelt eszközöket akár tőlünk, akár még most a Saubermachertől. A bérleti jogviszonya a szolgáltatás átvételével a konténerekre az addigi szolgáltatóval megszűnik.

Szákhely kívülről

Úgy tudom, a polgármester úr ígéretet tett arra, hogy összehívják a társasházi közös képviselőket, ahol hallhatnak egy tájékoztatást a cégről, illetve megbeszélik, hogy milyen módon fog a jövőben az új cég szolgáltatni. A testületi ülésen az hangzott el, hogy a közös képviselőktől lakosságszámot fog kérni az új cég lakásonként, és a lakók létszámával arányos díjképzést fog alkalmazni a jövőben a szolgáltató 60 liter/fő értékkel.

Egyenlőre annyit tudok biztosan mondani, hogy igyekszünk az igazságosabb tehermegosztásra, hiszen a hulladékmennyiség adott, a hulladék keletkezik, a konténerek mindig tele vannak. Ezért ritkább ürítési gyakoriságot alkalmazni nem lehet. Igazságosabban elosztani a díjat viszont igent, ehhez szükségünk van a lakásonkénti lakók számára, amiben a közös képviselők közreműködését kérjük majd.

Mennyi idő kell ahhoz, hogy az új díjfizetési rendszerre át tudjanak állni?

A számlázás egyenlőre negyedévente történik, és fontos, hogy a teljesített szolgáltatást számlázzuk. Tehát addig is van 3 hónap, amíg pontosan látjuk a helyzetet, de ezt nem szabad megvárni. Hamarosan minden háztartás, a lakótömbök minden lakása külön egy adatbekérőt fog kapni, amelyen lesznek kérdéseink. A legfontosabbak, amit a hulladék törvény szerint is ki kell tölteni: a név, cím és tartózkodási hely és értesítési cím; de ezeken felül a lakók saját érdeke a minél teljesebb kitöltés, hiszen például az edényzetméretet, az ingatlanban lakók számát, hogy milyen fizetési módot szeretne választani és milyen gyakorisággal is célszerű megadni.

Ügyfélszolgálat

A Kft. érdeke a nonprofit jellege miatt gondolom nem az, hogy minél több pénzt beszedjen a lakosságtól. Ezért talán nem érdemes más adatokat megadni.

Az úgyis kiderül, ha valaki más méretű kukát tesz ki. A gyűjtésben, szállításban, programban nem kívánunk egyenlőre változtatni, de elképzelhető, hogy ésszerűsítés, átszervezés lesz. Viszont most az a cél, hogy a lakosság az átállásból fizikailag ne érezzen meg semmit.

Talán a családi házas övezetben nincsenek hasonló problémák, mint a társasházaknál, viszont a biológiailag bomló hulladékokból egyre többet kell elszállítani. Hogy tervezik a zöldhulladékok gyűjtését?

A nemrég elfogadott új helyi hulladékos rendeletben változatlanul évi 18 gyűjtési nap szerepel, amelyhez 18 db zsákot díjmentesen biztosít a Kft. Ezen kívül 1 méteres szálhosszúságban kötegelten a nyesedéket is ki lehet tenni. Ehhez a lakosok hozzászoktak, nem mindenki tud otthon komposztálni, ezért a Kft. továbbra is biztosítja a zöldhulladékok elszállítását.

A hulladékkezelő telep a Saubermacher tulajdonában maradt. Ott volt egy nagy komposztáló, ahová a lakosok díjmentesen bevihették a zöldhulladékot. Ez a telep innentől kezdve nem tudni, hogy mit milyen feltételekkel fogad be. Lesz-e a városnak ilyen telepe, ahova ingyenesen beviheti a lakos a hulladékot, vagy a GAMESZ begyűjti-e?

A Saubermachernek már nem kötelező a telepi kedvezményeket biztosítani, az új rendeletből ezek kikerültek, bár a város a Saubermacher-Marcali Kft-ben kisebbségi tulajdonos, de hogy milyen feltételeket tud kiharcolni a lakosság számára, erről nem tudok információt adni. Marcali önerőből egy komplett komposztálót csak pályázati forrás igénybevételével tudna létrehozni, ilyen irányú megoldási lehetőséget keresünk, de komposztálót az elgondolástól az üzemeltetésig kialakítani – ha anyagi akadálya nem is volna – több évbe is beletelhet.

Ettől függetlenül a bio hulladékkal kezdeni kell valamit. Mivel magunk, otthon már nem tudunk, nem is akarunk komposztálni, megszűnt az állattartás, nincs trágyadomb az udvarok sarkában, ezért központilag kell ezt a feladatot kezelni. Bízom benne, hogy előbb-utóbb a TSZ-ekkel együttműködve jó minőségű szerves anyagot tudunk előállítani a mezőgazdaság számára. Jelenleg az a megoldás, hogy a Saubermacher telepére beszállítjuk, és ott a telephelyi technológiákban hasznosítják, természetesen egy meghatározott árat fizet ezért a cégünk.

Az első nagy változással akkor szembesül a lakosság, amikor kézhez kapja a számlát. Mire számíthatunk, olcsóbb lesz a hulladékszállítás?

A kérdés egyszerű és a válasz is az. Október 22-től új rezsicsökkentéses törvény lépett életbe, ezzel a 2013. június 30-i árhoz képest 10 %-kal csökkentett mértékű díjat kell alkalmazni. Ez egy 120 literes kukánál a következőképpen alakul: a tavalyi ár 210 Ft volt az akkori helyi rendelet szerint, az idén júniusban 218,5 Ft-ot fizettünk ürítésenként, július 1-től 196,5 Ft áll a számlán nettóban. Ezzel a 10 %-os csökkentés teljesül, azaz az áron nem fogunk változtatni. Sokak számára nehezen fizethető ki, viszont azt is látni kell, hogy az országban a legalacsonyabb díjon kapjuk a szolgáltatást, ami nem fedezi a kezelés, szállítás költségeit. Ha egy 120 literes kukába 20 kg hulladékot beteszünk és 12 Ft-os kezelési díjért veszi át a Saubermacher, akkor mi 240 Ft-ot fizetünk csak azért, hogy a lerakó befogadja. Ez a hiány jelentkezni fog az összes egyéb költséggel együtt.

Ki fogja a hiányt megfizetni? Milyen más nyereséges tevékenysége lehet a Kft-nek ami kompenzálja a bevételkiesést?

Állami kompenzációban csak reménykedni lehet, bár vannak források, például a lerakási járulék, amit a lerakót üzemeltető cégek fizetnek adóként, ezt vissza lehetne forgatni a közszolgáltatásba. A másik út, hogy csökken a vegyes hulladék mennyisége, ami csak úgy lehet, hogy nő a szelektíven gyűjtött hulladékfajták aránya. Ez értéket képvisel, eladható, támogatás kérhető rá, ezért arra törekszünk – és én bízom a lakosság hozzáállásában – hogy meg tudjuk növelni a papír, műanyag, üveg, fém csomagolások elkülönített gyűjtéséből eredő bevételt. A jogszabályok leszabályozzák, hogy mivel foglalkozhatunk, és milyen díjon, a közszolgáltatáson kívüli hulladékokat is szállíthatjuk, gyűjthetjük, ilyen jellegű megrendelést már teljesítettünk is, azaz az első számlát már kibocsátotta a cégünk.

A szelektív gyűjtők gyalázatosan néznek ki a városban. Naponta kapok fotókat a lakosoktól ezzel kapcsolatban.

A baj abból ered, hogy nem a gyűjtőszigeten elhelyezhető hulladékot hordják oda, és a konténerek mellett az felhalmozódik. Marcaliban tudomásom szerint csütörtökönként ürítik a közterületi szelektív konténereket, sokszor már pénteken látom, hogy nagy batyuk kerültek a színes gyűjtők közé. Ezzel nehéz mit kezdeni. Viszont ha egy-egy konténer azért rendezetlen, mert megtelt, és a hasznosítható anyag nem fér bele, az már a közszolgáltató felelőssége.

Megelőzendő az illegális elhelyezést, tervez-e a cég hulladékudvart vagy egyéb átvevő helyet létrehozni Marcaliban?

Marcaliban már van egy hulladékudvar a Puskás Tivadar utcában, de még nem üzemel. A Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási Program keretében létesült. Az üzemeltetése várhatóan a közszolgáltató feladata lesz. Itt lehetőség nyílik leadni az olyan többlethulladékokat, amelyeknek most az átvétele nem megoldott, például a hűtőszekrényeket, a felgyülemlett csomagolási hulladékot, lomot és egyéb hulladékokat. A lakosság az üzemeltetés kezdete előtt tájékoztatást kap arról, hogy milyen feltételekkel és pontosan mit helyezhet el a hulladékudvarban.

A Mecsek-Dráva Projekt keretében más létesítmények is épültek. A Polgármester Úr említést tett róla, hogy a hulladékkezelő központot a cég kívánja működtetni.

Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy Marcaliban nem létesült hulladékválogató, amit annak említenek sokan, az egy mechanikai-biológiai hulladékkezelő központ, ennek a használatbavétele várható Cserhátpusztán, a jelenlegi hulladékkezelő telep mellett. Itt is folyik majd válogatás, de nem a csomagolási hulladékok szalagos válogatása, hanem a háztartási vegyes hulladék modern gépesített kezelése.

Amikor ez üzembe kerül, akkor a kukás autó oda ürít, a hulladékot szétválogatják, és csak a maradék hulladékért kell fizetni, amit leraknak?

A kezelés akkor is költséges lesz, de lesznek értékesíthető anyagok, amelyek kikerülnek a hulladékból, és csak egy része, várhatóan 40 % alatti mennyiség kerül lerakóba. Például egy úgynevezett RDF frakció, ami a bálázott, égethető részt jelenti, cementgyáraknak értékesíthető, vagy a fém is eladható. A szerves rész komposztálható. A kezelés összességében nagyon magas szakmai tudást igénylő költséges, gépesített folyamat.

Van egy komoly pályázatunk, ezzel kapcsolatosan mik az információk?

Amikor a pályázat szakmai részét összeállítottam a nyáron, fontos szempont volt, hogy a Mecsek-Dráva létesítményeire, eszközeire építve, egy továbblépést jelentő rendszert dolgozzunk ki a pályázatíró csapattal. A Mecsek-Dráva keretében létesült hulladékudvar, hulladékkezelő központ, hulladékgyűjtő szigetek minden településen, Marcaliban lesz szelektív 240 literes kuka minden 5. lakosra vetített mennyiségben, lesznek közterületi üveggyűjtők is, illetve szelektív hulladékgyűjtő jármű. Ez a program főként a szelektív gyűjtésre fókuszál.

A szelektív gyűjtés viszont nem lehet hatékony a modern háztartási hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetése nélkül. Ezért ezt a projektet továbbfejlesztve a mostani már háztartási hulladékgyűjtő autókat, háztartási hulladékgyűjtő eszközöket is tartalmaz azon felül, hogy kiteljesíti minden háztartásra a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek mennyiségét.

Megjelenés

Nagyon fontos a zöldhulladék-gyűjtés rendbetétele, ehhez szintén tartalmaz a pályázat edényzeteket. Ismert, hogy a zsákos megoldás csak rövid távon olcsóbb, illetve a családi házas övezetekbe, vagy a községekbe házi komposztálót is terveztünk. Fontos szempont volt, hogy a pályázatba állított gyűjtőjárművek precíz nyilvántartást biztosítsanak, ezért vonalkód olvasós rendszer, és mérleggel ellátott járműveket tartottam célszerűnek, illetve minden háztartás számára megfelelő háztartási hulladékgyűjtő edényt terveztünk a hiányok pótlására.

Akkor lehetőség lesz kg alapon fizetni?

Lehetőség lesz rá, de ennek feltételeit pontosan ki kell dolgozni, hiszen a hulladék illegális elhelyezéséhez vezethet. Amíg a 120 literes kukát tele lehet rakni, vagy félig, vagy meg is szokták tömni, akkor is ugyanannyi a díj; a kg alapú számlázásnál már az az érdek, hogy szinte semmi hulladék ne legyen a kukában, ami azért nem valósítható meg például egy 5 tagú háztartásban. Az illegális égetéstől is tartok, ezért a jól megválasztott gyűjtőedény űrmérték arányosan talán jobb megoldás, viszont azt, hogy hányszor tette ki a kukáját, és abban pontosan hány kg hulladékot szállítottunk el, a rendszer bevezetésével bárki megtudhatja majd az ügyfélszolgálaton.

Hogy áll a pályázat?

Döntés előtt. Minden lehetséges információt adatot megadtunk, részletesen kidolgoztuk a dokumentációt, a tisztázó kérdésekre egzakt válaszokat adtunk. Nagy előrelépést jelentene a környék településeinek, ha támogatásra érdemesnek minősítenék. Ebben az esetben 2014-ben már az eredményeit éreznék a lakosok.

Több településen is szolgáltat a Kft?

27 települési önkormányzat a tulajdonosunk, terveink szerint mind a 27 településen mi fogunk szolgáltatni, ehhez szerződéses megállapodást kell kötnünk minden településen.

Miért pont ezek a települések csatlakoztak?

A Saubermacher jelenlegi szolgáltatási területéről van szó, kivétel Tab, akik saját vállalkozásban gondolkodnak.

Akar-e a cég terjeszkedni?

Kettősség van ezen a fronton, több önkormányzat jelezte korábban csatlakozási szándékát, akik aztán mégis meg tudtak állapodni az eddigi közszolgáltatójukkal. Még azért van nyitott kérdés több település esetén, és érkeznek ilyen irányú igények hozzám, de fontosnak tartom, hogy a szomszédos közszolgáltatókkal korrekt kapcsolatot tartsunk fenn, hiszen ebben a helyzetben össze kell fognunk, együtt kell működnünk.

Az útvonalak optimalizálása indokolja a bővülést?

Az útvonalak nem feltétlen indokolják, inkább a központi költségek jobb eloszlása miatt lenne kedvező. Az optimális gyűjtési köröket tudjuk így is alkalmazni, hiszen nagyjából egy összefüggő területet szolgáltatunk. Böhönyén megyünk csak át, amit a kaposváriak szolgáltatnak, de mivel Böhönye a Kaposmenti Programhoz csatlakozott, úgy ítéltem meg, nem tudnánk versenyképes áron szolgáltatni.

A Balaton parti településeknél a szállítási távolság optimális lenne, viszont elkötelezettek már más hulladékgazdálkodási szervezetekhez, tehát ott sem igazán gondolkodhatunk. A legfontosabb számunkra most az, hogy rendelkezzünk végre a jogosultsággal, és elkezdjük a munkát, aztán a bővülésre fokozatosan lehet akár lehetőség.

Az indulás mindig nehéz, a mi cégünk életében azért volt segítség ehhez, minden fronton szeretném kifejezni a köszönetemet Marcali város GAMESZ Szervezete, illetve a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás vezetőinek, dolgozóinak, akik a székhelyünk felújításában, és sok minden másban is a segítségünkre voltak.

mtksz logo

Sport - Legfrissebb
Városunk - legfrissebb
Közelben - Legfrissebb
Kultúra - Legfrissebb
Közérdekű - Legfrissebb
MTI - Legfrissebb
Kék hírek - Legfrissebb