Skip to main content

Év végi beszélgetés Dr. Sütő Lászlóval, Marcali Város Polgármesterével …

Írta: Vágó Zoltán
Megjelent: 2013. december 31. Kedd, 11:48

Suto LaszloEgy összegző beszélgetésre kértem a polgármester urat, amely talán egy kicsit hosszúra sikerült, viszont nagyon sok változás történt Marcali életében 2013 –ban, talán ezért indokolt ez a hosszú beszélgetés. A beszélgetésre december 30–án délelőtt került sor.

Ha minden jól megy, az adófizetők jóvoltából adósság mentessé válik Marcali Város költségvetése. Előbb egy 62 %-os rész, majd a fennmaradó rész konszolidálásáról döntött a Kormány. Arra kérem, foglalja össze a történéseket.

Azzal kezdeném a válaszomat, hogy az adósságkonszolidációra a városok többségénél - és ezt elsősorban a nagyobb városokra illetve azokra a városokra értettem, amelyek az intézményeiket nem adták át a megyei közgyűlésnek - az adósság nem abból származik, hogy felelőtlenül gazdálkodtak, hanem abból, hogy nem volt lefinanszírozva a működésük.

Tehát ha Marcalit nézzük: nem adta át a kórházát, nem adta át a gimnáziumot, a szakképzőt, a nevelési tanácsadót, a zeneiskolát, ezek mind megyei feladatok voltak, hanem megtartotta és fenntartotta. De az ehhez szükséges forrásokat csak részben kapta meg. Évente, mai áron 250-300 millió forintot tett hozzá a város ezeknek az intézményeknek a költségvetéséhez azért, hogy működni tudjanak. Ha ezt visszaosztjuk a húsz évre, ez azt jelenti, hogy 6 milliárd forintot tett bele a város ezeknek az intézményeknek a működtetésébe.

Ezzel szemben volt 3,3 milliárd az adósságunk, – bruttóban – ill. volt egy 500 millió forintos betétünk is, tehát kevesebb, mint 3 milliárd forint volt a nettó adósságunk 2012. december 31 –én. Ha Marcali azt csinálta volna, mint például Fonyód, és átadta volna az intézményeit a megyei önkormányzatnak, akkor ez a hat milliárd forint többlet költség a megyénél keletkezett volna.

És elképzelhető, hogy a megye nem azzal a „jó gazda" hozzáállásával intézte volna a szőcsényi szakiskola, a gimnázium, a kórház és a többi akkor már „megyei fenntartású" intézmény dolgait. Talán ma már az ott dolgozók is látják, és tapasztalják a mostani változások okán, káros hátulütőit a várostól való elszakadásnak.

Azt gondolom az elmúlt egy év ezeknél az intézményeknél nem annyira a sikertörténetekről szól, mint inkább a létükért való küzdelemről. Addig, amíg városi intézmények voltak, gyakorlatilag a működésük gondtalan volt. És az önállóságuk is biztosított volt.

Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert mindenféle téveszmék vannak, hogy elszórták a városok a pénzt, és értelmetlen fejlesztésekre költötték. Ez nem így van. Azoknál a városoknál ahol sok az intézmény - és azok végig alulfinanszírozottak voltak – ebből keletkezett az adósság.

Szóval akkor, hogy állunk?

2013. január 8 –án kezdődött meg ténylegesen az adósságkonszolidációs folyamat, amikor az első ilyen típusú megbeszélés volt a belügyminisztériumban. Majd ennek lezárásaként február 27 –én írtam alá azt a megállapodást, amelynek értelmében a város adósságának 61 % -át átvállalta a központi költségvetés. Akkor még azzal, hogy gyakorlatilag még az egész éves kamatfizetés és az egész éves tőkerészlet 61% -át érinti. Sajnos azonban ez nem így történt.

Az első félévre történő kamat és tőkerészfizetés, az teljes egészében még a várost terhelte. Éves szinten 220-230 millió forint lett volna a tőke és a kamat. Ki kellett fizetnünk az első féléves 110 milliót, és a második félévre eső 110 milliónak is a 39% -át. Így azt mondhatom, hogy 2013 – ban mintegy 60-70 millió forint közötti könnyebbséget jelentett a városnak a konszolidáció.

A másik oldalon viszont, a múlt évi költségvetés zárószavazásakor bekerült a költségvetési törvénybe egy olyan módosítás, amelyik elvitte a várostól az iparűzési adó 25% -át. Ez a mi esetünkben 96 millió forint volt. Ha a kettőt összeadom, akkor negatív a szaldója. Azt korábban is tudtuk, hogy el fogják vinni a gépjármű adó 60% -át, ezzel is számolni kellett.

Maga a konszolidáció az egy elég lassú folyamat volt. November 25 –én, tehát alig egy hónapja írtam alá az utolsó megállapodást, amivel lezárult a 61% -os rész. És most kezdődik a második ütem, ami az információink szerint február 28 –án lezárul.

Ha az megtörténik, akkor 2014 –ben, ahogyan egy választási évben illik is, ez nagyobb könnyebbséget jelent majd. Elméletileg február 28 –án, és reméljük, hogy gyakorlatilag is, el fog tűnni a város összes hitele.

Az első törlesztési kötelezettség március 15–e után van. Úgy kötöttük a szerződéseinket, hogy a helyi adó befizetések után kelljen törleszteni. Ha központi költségvetés valóban „elviszi" az adóságunkat az a város 2014 –es gazdálkodása szempontjából egy óriási könnyebbséget jelentene.

Az is hozzátartozik az igazsághoz, és ez a kormány mellett szól, hogy 292 millió forint állami támogatást kaptunk most december elején, és ez kiváltotta a tartozásaink egy részét. A probléma csak az, hogy év közben folyamatos szállítói tartozásaink vannak, mert ez a 292 millió csak december elején érkezett. Csak azt követően tudtuk kifizetni a szállítóinkat.

Mostantól, ha a helyben befizetett adókból nem kell fizetnünk a hiteleket, akkor márciusban is és szeptemberben is rendezni tudjuk majd a szállítók felé az adósságainkat. Itt a gázra, a villanyra, a kisvállalkozók felé fennálló tartozásokra gondolok.

Én most úgy látom, hogy ha ez a konszolidáció valóban lezajlik február 28 –ig. Akkor márciusban a helyi adó bevételek beérkezését követően: ha a költségvetést abban a formában elfogadja a képviselő-testület, ahogy azt szeretnénk előterjeszteni, tehát továbbra is azt a takarékos gazdálkodást folytatjuk, ami eddig is jellemezte az önkormányzatot, akkor előfordulhat, a városnak semmilyen adóssága, tartozása nem lesz.

Mikor volt utoljára ilyen?

Én azt gondolom 1993 –ban.

Vannak-e már a központi költségvetésnek számai a normatívákról? Elkezdődött-e a város költségvetésének tervezése?

Már megvannak a számok, és el is kezdődik a tervező munka január elején. Ugyan abban a rendben, ahogyan ezt már megszokhatták az intézményeink. Megtörténnek az egyeztetések arról, hogy ők milyen kiadásokban gondolkoznak.

A szociális ágazat és az óvodák átkerültek a kistérségi társuláshoz, mert ott jobban finanszírozott a működésük. Ott többen csináljuk majd együtt a tervezést.

Az egyeztetéseket követi a belső tervezés. Ma úgy látszik, hogy a normatív támogatások nem csökkenek, a gyerekétkeztetésnél talán még valamit emelkedik is a finanszírozás.

Plusz 20 millió forinttal számolhatunk azzal, hogy az iparűzési adónak „csak" a 20% -át vonják el. Ez azért történik, mert Sávoly is hozzánk került a közös hivatalba. Azoknál a településeknél adják vissza ezt a +5% -ot akik más településeknek is szolgáltatnak. Nálunk Kelevíz és Sávoly esetében minden igazgatási feladatot ellátunk, ami azért pénzbe kerül.

Itt jegyzem meg, hogy amióta Sávoly a Kormánymegbízott döntése alapján hozzánk került, az apparátusnak nagyon sok munkát jelentett. Nem úgy hoztuk Sávolyt, mint egy önálló szigetet, hanem minden szempontból integráltuk - ahogy korábban Kelevíz esetében tettük – a közös hivatal rendszerébe.

Ha már a hivatal szóba került. Nekik is volt ebben az évben egy nagy változás. Bizonyos területek átkerültek a most létrehozott Járási Hivatalhoz, és a Tankerülethez.

Létrejött a Járási Hivatal, és a Járási Tankerület, és növekedett az építéshatósági tevékenység a Járási Hivatalon belül. Én úgy gondolom, hogy zökkenőmentesen tudtuk megoldani, már ami az átadás-átvételt illeti. Zömében a mi munkatársaink mentek át dolgozni ezekbe az új hivatalokba.

Nagyon jó és korrekt munkakapcsolat van Lipták Rita Márta Járási Hivatalvezető asszonnyal, és ugyan ez elmondható Tóth Norbert tankerület vezetőre is.

Az egy más dolog, hogy továbbra is fenntartásaim vannak - főleg a tankerület esetében -, a nagy központosítással. Én azt gondolom, hogy az általános iskolai oktatás esetében ez nem volt indokolt. Tehát városok esetében biztosan - falvak esetében meg válazthatóan - a településeknél kellett volna maradni az alapfokú oktatásnak. A szakképzés esetében lehet egy nagyobb kitekintés, hiszen ott nem egy település beiskolázásáról van szó, a gimnázium pedig esete válogatja, hiszen ahol a gyerekek nagy része arról a településről, vagy a közvetlen környékéről iratkozik be, ott nem indokolt a központosítás. De hát ez a döntés született. Ilyenkor nem tudunk mást csinálni, mint végrehajtjuk a döntést. Azzal együtt, hogy minden létező fórumon elmondom az ezzel kapcsolatos kritikámat, mert a városnak, a lakosságnak és az intézményeknek jobb lenne.

Ha már szó esett az intézményi átalakításról. Elég jelentős vagyon került el a várostól. Emlékeim szerint a tűzoltóság, a kórház, Szőcsény, stb ...

Vagyonként 2011-ben adtuk át a tűzoltóságot, nem 2013 –ban. Azt akkor államosították, akkor került el tőlünk a vagyon. De nem csak az épület, hanem eszközök is, amiket mi vásároltunk. Térítésmentesen vitték el.

A kórház a másik intézmény, amit még vagyonként átadtunk, meg a hozzákapcsolódó rendelő intézetet és tüdőgondozót. Az egészségügy esetében elismert a kormány közel 400 millió forintos visszatérítést, ami a 61% -os konszolidációs csomagban benne volt. Eredetileg 55% lett volna a konszolidáció mértéke Marcali esetében. Kormányrendelettel úgy szabályozta a helyzetet, hogy nem a pénzt kaptuk vissza, hanem felemelte 61% -ra konszolidáció mértékét. Nekünk ezt el kellett fogadnunk. A mostani résszel együtt 100%-k lesz a konszolidáció, ami azt jelenti, hogy így ingyen vitte el a kórházat az állam.

Az is tény, hogy jelenleg vannak tárgyalások arról, hogy térítésmentesen visszaadja az állam a rendelőintézetet és a tüdőgondozót is. A régi tűzoltó laktanyáról is folynak tárgyalások a térítésmentes visszaadásról. (A GAMESZ új telephelye lehetne, a felszabaduló Kossuth Lajos utcai ingatlan pedig már egy eladható terület)

A többi intézménynél vagyonátadás nem történt. Tehát a szőcsényi szakiskola épülete és eszközei, vagy a Marcali Szakképző az továbbra is a város tulajdona. A törvény az ingyenes használat biztosítására kötelezett minket, a tulajdon megmaradt.

Az más kérdés, hogy teljes a káosz és a rendezetlenség ezen a területen, mert például Szőcsény esetében az elmúlt félévben sem voltak képesek ezt „lepapírozni". A döntések a legmagasabb szinten megtörténnek, a végrehajtás pedig akadozik.

Tehát elmondhatjuk, hogy az általános iskolák, a gimnázium a „szaki" rendben működik. Ahonnan még mindig a rendezetlen helyzetről érkeznek hírek, az a szőcsényi szakképző.

A helyzet a következő. A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola székhelye már nem Marcali, hanem Somogyzsitfa. Már az átadáskor sem volt itt, pedig én erősen igyekeztem a meggyőzni a testületet arról, hogy ne vigyük el a székhelyet a városunkból. Azóta egyeztetési kötelezettség nem velünk, hanem Somogyzsitfa Község Önkormányzatával van, miközben a vagyon a mienk.

Az egyeztetési kötelezettség arról is szól, hogy ott milyen képzést kell tartani, vagy például arról is, hogy ki lesz az intézmény vezetője. Vagy például mi most tárgyaltuk, hogy a Berzsenyi Gimnáziumban milyen osztályok induljanak, ezt Szőcsény esetében meg sem kérdezik tőlünk.

Most az a jogi helyzet, mivel mi a Szőcsény -t a KLIK –nek adtuk át, és nekik nincs joguk azt továbbadni a Földművelődési Minisztériumnak, a jog betűje szerint mi onnan elhozhatnánk mindent, eladhatnánk a kastélyt. Persze erről szó sincs, számtalan levélben kértük már azt, hogy tegyük rendbe a „papírmunkát" de sajnos ez mind a mai napig nem történt meg.

Szintén átadásra került még 2012 –ben a kórház és azzal telt a 2013 –as év, hogy arra várunk, hogy mindaz az ígéret, ami korábban elhangzott, az végrehajtásra kerüljön. Sajnos még ma is az ígéret szintjén állunk. Hiszen egyértelmű kormányzati ígéret volt arra, hogy a nyári szezonra a sürgősségi gyermek és felnőtt osztály működni fog a marcali kórházban.

A legutóbbi sajtóhírek szerint a főigazgató asszony nyilatkozatából az derült ki, hogy ez valóban működni fog. Azt olvasom, hogy készítik elő, és talán még CT is lesz. De pillanatnyilag csak azt látjuk, hogy inkább leépülés van. Orvosok mennek el a kórházból, márpedig ha orvosok nem lesznek, akkor a legjobb technika mellett sem tud működni az intézmény.

Én úgy gondolom, hogy függetlenül attól, hogy a jogszabály erejével elvették tőlünk a kórház irányítását, fenntartói jogait, a támogatás lehetőségét, a városnak ugyanúgy foglalkozni kell vele. És amikor azt mondom, hogy fejetlenséget látok néha az oktatásban, akkor ugyanezek a félelmeim vannak azzal kapcsolatban, hogy a nagyobb távolság, a távolról történő irányítás nem biztos, hogy előnyére válik ezeknek az intézményeknek. A kórháznál megtapasztaltak is ezt inkább erősítik.

Természetesen én is azon vagyok, hogy működőképes kórház legyen, és az integráció Kaposvárral sikeres legyen. De amit most látunk, az nem mindenben ezt támasztja alá.

Térjünk rá a városban folyó beruházásokra. Ha északról indulunk dél felé, a kerékpár út, az elkerülő út és az Árpád utca, ami útba esik. De ha már az egészségügynél tartottunk talán a fogorvosi rendelő lehetne az első, amiről beszélünk.

Egy jelentős beruházás volt a fogorvosi rendelő, ami már el is készült és már használatban van. Úgy gondolom megfelelő körülmények közé kerültek ezek az orvosok. Azt is tapasztaljuk, hogy másoknak is tetszenek a körülmények, mert Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr, Balatonújlak is kérte, hogy csatlakozhasson a nálunk működő rendszerhez.

Az Árpád utca felújítása összefüggött az új tűzoltólaktanya építésével. Azt azért elmondom, hogy a telekjuttatás, az Árpád utca teljes felújítása az a városnak mintegy 50 millió forintjába került, és ezzel támogatta azt, hogy új tűzoltó laktanya épüljön a városban. Zárójelben még hozzáteszem, hogy a lehetőséget az új laktanya megépítésére a város nyerte még az előző kormány idején. A hivatal dolgozói készítették a szükséges anyagot, aminek alapján a döntés megszületett, persze a tűzoltókkal közösen. Akkor még Önkormányzati Tűzoltóságunk volt.

A kerékpárút. Bíztunk benne hogy ennél lényegesen előrehaladottabb állapotban lesz mostanra. Az ismert okok miatt, amelyek nem a városhoz köthetőek! A tervező és a DRV közötti nem megfelelő kommunikáció, illetve más tervezési hibák miatt tartunk ott, ahol most áll a beruházás. A többletköltségeket sikerült elismertetni, az építkezés amint az időjárás lehetővé teszi, tavasszal újraindul. A szükséges forrás rendelkezésre áll, a kivitelező folytatni kívánja a munkát. Tavasszal látványosan fel fog gyorsulni ez a beruházás, és az elkerülő út is.

A 68 –as út felújítása esetében én úgy gondolom, hogy fordítva kellett volna, hogy elkezdődjön. Tehát előbb az M7 és városhatár között kellett volna megvalósulni a 11,5 tonnás felújításnak. De mivel az az állami szándék, hogy ezt majd egybe kívánják (M7-Barcs) meghirdetni, ezért késik a beruházás. A nyomvonalban van még vitás földterület, ahol korrekció lesz az útvonalvezetésben. Azt gondolom, hogy az új uniós költségvetésben 2014 után megvalósul ez a fejlesztés.

Az elkerülő út maga egy kétarcú dolog. Egyrészt a város környezeti arculata szempontjából egy komoly előrelépés, talán megnyitja a lehetőséget a csillapított forgalmú városközpontunk előtt. Másrészt az is igaz, hogy fizetőképes keresletet visz ki a városból.

Jövünk délfelé és látunk végre egy működő toronydarut a szállodánál. Minden rendben?

Ahogy már ezt elmondtam, folytatódik az építkezésnek az a része, ami a medencetér befedését és az uszodatechnikai berendezések majdani elhelyezéséhez szükségesek. Illetve az épület teljes téliesítése is megtörténik. Ezzel párhuzamosan a főtulajdonos folytatja azokat a tárgyalásokat, amelyek az Uniós támogatás megtartásához és a tovább építéshez szükségesek. Legutóbb Móring képviselő úrral együtt jártuk be ezt a beruházást, aki szintén támogatásáról biztosította azt.

Valószínűleg már ott is lesz egy kamera az új térfigyelő rendszerből, jól gondolom?

Rendkívül fontosnak tarom ezt a beruházást a szubjektív biztonságérzet, és bűnmegelőzés szempontjából. Ez a kamera rendszer reményeim szerint február környékére elkészül. Például ezért is nagyon fontos a konszolidáció mert forrásaink szabadulnak fel.

A 25 körüli kamarával és Város rendészettel együtt sokat fogunk előre lépni. A Város rendészetnek az lesz a feladata, hogy folyamatosan láthatóak legyenek, vonuljanak a városban. Nagyon bízom bene hogy a besurranók, az átutazó betörők elkerülnek minket. A város „kapukban" rögzítésre kerülnek a rendszámok, lesz egy rendszámfelismerő rendszer és ez nem csak a városban, hanem a városrészekben is kiépül. A rendőrséggel egyeztetett pontokon lesznek elhelyezve a kamerák, és azt is hozzáteszem, hogy ez egy bővíthető rendszer akár cégek, vagy utcák is csatlakozhatnak rá.

Horvátkúti út, a várakozásaim ellenére – örömömre – elkészült. Volt ennek egy második üteme is tervezve, Sávolyig. Van róla bármilyen információ?

Az Országos Közútfejlesztési Tervben szerepel a Sávoly – Tab (egészen a 65 -ösig) fejlesztés. Az ütemezés az ismeretlen. A 2014-2020 –as Európai Uniós költségvetés az most formálódik, most derül ki hogy melyik fejezet menyi támogatást kap. Most alakítják ki a prioritásokat. Még Magyarország sincs kész, még csak tervezetek vannak, hogy azt a rengeteg pénzt amit majd kapunk, milyen prioritásokkal használjuk fel. Én biztos vagyok abban, hogy ebben a közlekedés továbbra is meghatározó lesz. De ha ahogy halljuk esetleg lesz egy Budapest-Belgrád gyorsvasút fejlesztés az nagyon sok pénzt elvonna kis mellékútvonalak rendbetételétől.

Amikor a következő időszakon gondolkodunk a 2014 –et követő fejlesztésekről akkor behatárolja majd azokat az, hogy egyáltalán mire lehet majd pályázni. A város szempontjából a következő években nagyon fontos lenne a járdák, az utak felújítása, mert az elmúlt 3-4 évben erre gyakorlatilag nem volt lehetőség. Korábban 10 éven keresztül mindég készült valami, vagy egy utca vagy két járda, azt remélem, hogy ez visszakerül a pályázható dolgok közé. És hát nagyon régóta szeretnénk rendbe tenni a belvárost. Persze megőrizve a zöld. ligetes jelleget a beépítettségen nem szeretnénk változtatni.

Van ugye több pályázatunk, három függőben, de a szennyvizes az nyert.

Igen, szólni kell még a szennyvíz beruházásról, amit ugyan a testületből páran nem támogattak, és a munka még nem látszik, de több tízmillió forintot már elköltöttünk rá. Tekintettel arra, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően közbeszerzési tanácsadót kell alkalmaznunk, külső projektmenedzsert, külső mérnököt kell alkalmaznunk. Ők már dolgoznak az előkészítésen, jól állunk, mert ma már semmi más nincs vissza, mint a kivitelező kiválasztása. Úgy tűnik, hogy van két érvényes ajánlat, és ebből a Miniszterelnöki Hivatalban működő iroda és a mi munkatársaink fogják kiválasztani a kivitelezőt. Tavasszal itt is látható, érzékelhető munkavégzésre számítok.

Egy nagyon rövid összefoglalót szeretnék kérni: azt tudjuk, hogy Horvátkútról a szőlőhegyen át be lesz hozva Marcaliba a szennyvíz. De magában a tisztítóműben mi fog történni?

A szennyvíztelep teljes megújítása történik meg, aminek eredményeképpen szinte ivóvíz minőségű víz fogja elhagyni azt. Ez azt jelenti, hogy teljes egészében kitisztul a marcali tározó, megszűnik annak az utótisztító jellege. Oda tiszta víz fog már bekerülni. 2-3 év alatt olyan mértékben fog regenerálódni a tározó, hogy ott bármilyen turisztikai hasznosítás szóba jöhet. Példaképpen említem, hogy készültek már korábban is arra tervek, hogy Magyarország legnagyobb jet ski és vízisí pályáját építsék meg a tározó egy részén.

A KEOP –pályázatok?

Annyit tudok, hogy a bírálat megakadt. Egyszer ugyan már kihirdették, ez volt az ominózus napelemes pályázat. Kiderült, hogy problémák voltak a célokkal és az elbírálással. A Lázár Államtitkár úr visszavonatta a pályázatokat, és most újra bírálat alatt van az egész. Az indok amiért ezt visszavonták, hogy ne ezeket a mamut, többhektáros napelem farmokat támogassuk, hanem a kisebbeket és azt gondolom, hogy ez számunkra előnyös. Mi három kisebb pályázatot nyújtottunk be, amelyek mind energiatakarékosságot céloznak. A Polgármesteri Hivatal, a Gyék és Katona óvoda felújítása, és van egy még kisebb ami a fedett uszoda tetejének napelemmel való felszerelésére vonatkozik.

2014- re vannak terveink?

Ha az említett pályázatok nyernek, és beindul a szennyvizes projekt az lefogja kötni az erőinket. És hát azt is tudni kell, hogy 2014 –ben több választás is lesz, ami azt jelenti hogy a Parlamenti és az Európai Uniós választásoknál nem csak magunkért felelünk, hanem mint választókerületi központ a teljes nagy választókerület, további 72 település minden gondja, problémája hozzánk fog kerülni a marcali apparátus feladata lesz azt kezelni. És lesz önkormányzati választás is, ami további komoly feladatot ró az apparátusra. Tehát nagyon le lesz terhelve a hivatal.

De hát ahogy korábban mondta, lehet 20 év után lesz saját forrása a városnak beruházásra... mégis inkább spájzolunk?

Először is történjen meg a konszolidáció, legyen meg a lehetőség. Nem spájzolunk, de mindenképen egyenesbe kell hozni először a gazdálkodásunkat. Takarékos költségvetést szeretnénk csinálni. El kellene végre érnünk azt, hogy ne legyenek kifizetetlen számláink, ez már önmagában egy biztonságot teremtene arra, hogy a 2014 –es választások után egy stabil alappal tudjon elindulni az új önkormányzat.

Most csak annyit kéne tennünk, hogy megfogalmazzuk - látva az Uniós trendet és a hazai pályázati mechanizmust - a céljainkat.

Foglalkoznunk kell, ahogy már azt említettem az elmaradt út és járda ügyekkel, az összes intézményünknél beleértve az iskolákat is az épület felújításokkal, az energiatakarékos megoldások elsődlegességével. Ha nyer a Katona akkor a Központi óvoda lenne a soron.

Ha visszakapjuk a volt tüdőgondozót, akkor vagy azt az épületet felhasználva, - de lehet máshol is -, de mindenképen indokolt lesz egy nagyobb legalább 50 fős idősek otthonának a létesítése. Látjuk, hogy mennyire feszítő probléma, hogy egyedül maradnak, az idős emberek. Úgy gondolom, hogy például erre biztosan lesz prioritás az új Uniós költségvetésben.

További tervek? Elképzelések?

Abban is előre akarunk lépni, hogy nem csak magyarországi, hanem brüsszeli pályázatokon is részt akarunk venni, erre készül már az apparátus a nyelvtudást illetően. Közvetlenül szeretnénk pályázni, szeretnénk élni azokkal al ehetőségekkel is.

Összefoglalva én azt gondolom, hogy nekünk nem új épületeket kell építenünk, hanem a meglévőket kell jó karba helyeznünk.

Az pedig továbbra is prioritás, hogy a turisztikai fejlesztések meginduljanak a városban. Ha a szennyvíztisztító megépül, a hulladékválogató megépül a Mecsek-Dráva projekt keretében Cserhát pusztán, az új Közszolgáltató eszközei megérkeznek, akkor a város nagyon jó pozícióban lesz a környezeti állapot szempontjából. Nagyon elkelő helyre kerülünk, a környezet, a víztisztaság, a rendezett zöldterületek, a sportolási lehetőseik szempontjából. Erre lehet majd alapozni.

De egy beruházónak is fontos szempont, hogy van megfelelő szennyvíz kapacitás, megoldott a hulladék elhelyezés, és az országos átlag alattiak az árak. Sőt javaslatomra a képviselő testület elfogadta, hogy a szemétszállítási díjat a társasházak esetében további 10% -al csökkentsük január 1 –től. Ezek az elmúlt időszak eredményei.

Munkaerő, munkahely? Hogy állunk? Hol azt hallom hogy nincs munka, hol meg arra hallok panaszt, hogy nincs munkaerő.

A közelmúltban volt alkalmam néhány közepes vállalkozóval, illetve a város nagy vállalkozóival szót váltanom. A szolgáltatásban tevékenykedő közepes vállalkozók azt szeretnék, ha jobban fizetnék a dolgozókat, mert akkor nagyobb lenne a fizetőképes kereslet. A nagyok meg arra panaszkodnak, hogy nincs megfelelő mennyiségű munkaerő. És sokszor arra is, hogy nagyon nehezen találnak kvalifikált dolgozót. Ez a szakképzésnek is meglévő problémája.

De az alapprobléma és ez országos jelenség, hogy a 20-30 év közötti korosztálynak egy óriási része külföldön dolgozik, sokszor nem a szakmájában. És ez azt jelenti, hogy ha haza is jön, a szakmájában nem is fog már dolgozni, mert elfelejtette a tanultakat.

Vannak még intézményeink kisebbek, nagyobbak, egyesületeink, működő civil szervezeteink. Nekik milyen év lesz a 2014?

Úgy gondolom, hogy a városunkban az egyesületek, a különféle civil szervezetek azért az elmúlt években is működni tudtak. Talán nem érezték meg annyira a város nagyon nehéz helyzetét. A központi támogatás többször is csökkent, de a város ugyanúgy igyekezett biztosítani számukra a megmaradás lehetőségét. A feltétel rendszerükben pedig azt gondolom előre tudtunk lépni a nehéz helyzet ellenére.

A Civil Ház szép lassan átadásra került, és kerül folyamatosan, hiszen még dolgozunk rajta. Úgy gondolom, megfelelő elhelyezést tudunk biztosítani a hagyományos kulturális egyesületeinknek. A nyugdíjas egyesületek is otthonra leltek.

A sportegyesületeknél pedig azt hiszem, hogy példaértékű a támogatás Marcaliban az önkormányzat részéről. Itt kéretik hozzáadni a létesítmények költségeit is! A kiemelt egyesületek támogatása szerintem jól működik, a kisebbeknél mindig vannak hiányok, érthetően többet szeretnének. De hát csak addig nyújtózhatunk ameddig a takaró ér.

A nehézségek ellenére volt idén is fesztivál, néhány nagy rendezvény a városban. Mire számíthatunk a következő évben?

Úgy gondolom, hogy olyanok mint idén biztosan lesznek, a 2014 –es költségvetés az nem lesz rosszabb mint a 2013 –as volt. Sőt apró kis finomításokkal akár még jobb is lehet, de nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy továbbra is takarékos költségvetést kell készíteni, mert a parlamenti választásokat követően nem lehet tudni, hogy mennyire változik meg a központi finanszírozás, milyen megszorítások lesznek. Én addig óvva intenék mindenkit a hurráoptimizmustól, addig amíg az első jeleit nem látjuk, hogy a parlamenti választás után hogy lesz.

Nagyon hosszú a beszélgetés, pedig sok minden kimaradt. De hát a végén szeretném még megkérdezni a februári választásról. Buna képviselő úr lemondott, a helyére február 23 –án új képviselőt választ a körzet. Nem tart attól, hogy az országgyűlési választásokhoz közel „lecsap" az országos média a városra?

Az esély természetesen megvan. Én nagyon szeretném a várost megóvni attól, hogy a nagypolitika ebből valamiféle kirakatot csináljon, és az itteni eredményből vonjanak le következtetéseket. Ez a választás rólunk szól, a városról szól, és a lakosság jól fog dönteni, amikor reményeim szerint majd megválaszthatja az általam támogatott jelöltet!

Hogy ne a „csúnya" politikával zárjam az interjút arra kérem, hogy 2013 emlékezetes pillanataiból idézzen vissza egy negatív és egy pozitív élményt.

A tavasszal márciusban volt az a hatalmas hóvihar, ami lebénította az országot ebben az értelemben negatív volt. Viszont azt gondolom, hogy az önkormányzat dolgozói kiváló munkát végeztek. Több mint 100 embernek teremtettek menedéket. Ugyan ennek a viharnak volt számomra egy személyes negatívuma is. A Március 15 –i ünnepség kezdete előtt egy órával tudtam meg, hogy a Szászfalvi képviselő úr nem tud megérkezni, ezért nekem kellett egy ünnepi beszédet rögtönöznöm.

Pozitív? Az a baj ami az évelején történik arra már nem nagyon emlékszem. Mindenestre számomra nagyon felemelő volt az a három program, ami most az évvégén történt. A Zeneiskola tanári koncertje, ahol nagyon kitettek magukért a művésztanárok, de ugyancsak nagyon jó emlékem a Baglas Folk Karácsonya a legkisebbektől a nagyokig, és hát a Calypso Karácsonyi hangversenye a templomban. Ez a három együtt nagyon emlékezetessé tette számomra ezt az évvégét.

Köszönöm a beszélgetést!

Szeretném megragadni az alkalmat és szeretnék Boldog Új Évet kívánni olvasóinknak!

Sport - Legfrissebb
Városunk - legfrissebb
Közelben - Legfrissebb
Interjúk - Legfrissebb
Kék hírek - Legfrissebb
Kultúra - Legfrissebb
MTI - Legfrissebb
Közérdekű - Legfrissebb