Skip to main content

Képviselő-testületi ülés - 2023. március 23.

Írta: Vágó Zoltán
Megjelent: 2023. március 23. Csütörtök, 18:13

Rákóczi utca

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. március 23-án (csütörtökön) 14.00 órakor soron kívüli képviselő-testületi ülést tartott.

 

 

17 napirendet tárgyaltak a képviselők. Itt elérhetőek az előterjesztések. Én csak néhány általam fontosnak ítélt napirendről tájékoztatok.

 

A Siófoki Tankerületi Központ három ügyben kereste meg a Képviselő-testületet. Idézetek az előterjesztésekből:

 

1. A Siófoki Tankerületi Központ igazgatója 2023. március 7-én írásban tájékoztatott minket arról, hogy a Marcali Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumot érintő intézményátszervezési javaslatot kíván benyújtani a köznevelésért felelős miniszterhez. A javaslat szerint az emelt szintű oktatás alapfeladat bővülne az intézményben a digitális kultúra tantárggyal.

 

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumban az emelt szintű oktatás alapfeladat az intézményben a digitális kultúra tantárggyal bővüljön. A képviselő-testület egyúttal reményét fejezi ki, hogy az új képzés hozzájárul a tanulói létszám növekedéséhez.

 

2. A Siófoki Tankerületi Központ igazgatója 2023. március 7-én írásban tájékoztatott arról, hogy a Marcali Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskolát érintő intézményátszervezési javaslatot kíván benyújtani a köznevelésért felelős miniszterhez. A javaslat szerint az intézményben a felvehető sajátos nevelési igényű tanulói létszám 20 főről 30 főre változna. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófoki Tankerületi Központnak a

 

Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskolára vonatkozó intézményátszervezési javaslatával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az átszervezéssel kapcsolatosan az alábbi véleményt alkotja: A képviselő-testület nem támogatja, hogy a Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskolába felvehető sajátos nevelési igényű tanulói létszám 20 főről 30 főre változzon.

 

3. A Siófoki Tankerületi Központ igazgatója 2023. március 17-én írásban tájékoztatott arról, hogy a Marcali Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskolát érintő intézményátszervezési javaslatot kíván benyújtani a köznevelésért felelős miniszterhez. A javaslat szerint az intézményben a felvehető sajátos nevelési igényű tanulói létszám 45 főről 70 főre változna.

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófoki Tankerületi Központnak a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskolára vonatkozó intézményátszervezési javaslatával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az átszervezéssel kapcsolatosan az alábbi véleményt alkotja:

 

A képviselő-testület nem támogatja, hogy a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskolába felvehető sajátos nevelési igényű tanulói létszám 45 főről 70 főre változzon.

 

Bereczk Balázs alpolgármester a három előterjesztés előadója szóban hozzátette:

 

A köznevelési intézmények fentartói jogát 2013-ban vette el az Állam az Önkormányzattól. Nem állítjuk azt, hogy előtte minden „rózsaszín” volt és tökéletesen működött, de abban az időszakban amíg az Önkormányzathoz tartoztak az iskolák, zavartalan volt az úszás oktatás, a gyerekek tudták használni a sportcsarnokot. A környező településeken működött az alsó és felső tagozat. Szükség volt karbantartásra, voltak leázások, de olyan nem fordult elő abban az időszakban amíg az Önkormányzat felelőssége volt az intézmények üzemeltetése, hogy életveszély miatt kell egy egész felsőtagozatot átköltöztetni!

 

Ha körbe nézünk a környéken azt látjuk, hogy megszűnt a felsőtagozat Somogysámsonban, Sávolyon, Pusztakovácsiban, egy egész iskola Niklán. A gyerekeket megpróbálják Marcaliba irányítani … mi azt feltételezzük, hogy a minőségi oktatásnak nem minden esetben tesz jót. Azt a tehetséggondozó feladatot, amit a marcali pedagógusok a megelőző időszakban tudtak végezni azt a jelenlegi feltételek mellet egyre nehezebben lehet megvalósítani.

 

Az alpolgármester úr elmondta még, hogy azért tartja hiányosnak a Tankerület kérelmét, mert abból nem lehet megállapítani, hogy milyen típusú SNI-s gyerekekből szeretnének többet a városi iskolákb beiskolázni.

 

Elmondta még, hogy nagyon örülünk annak, hogy a Tankerület kikéri az Önkormányzat véleményét, de annak még jobban örülnénk, ha meghallgatnának minket. És elfogadnák azt amit mi javasolunk, mert mi élünk itt, mi tudjuk azt, hogy az adott intézményben a feladathoz milyen feltételek adottak. Csak közbevetőleg jelenleg a Mikszáth Iskola felsőtagozatának még saját épülete sincsen, ezért kizárt dolognak tartjuk, hogy megfelelő infrastruktúra hiányában adottak a tárgyi feltételek az SNI-s létszám emeléshez.

 

Módosította az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet.

 

A Képviselő-testület 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a költségvetési rendeletben szereplő 32.580/e Ft sporttámogatás felosztásra került. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 11/2023. (III.07.) számú bizottsági határozattal tette meg javaslatát a költségvetési rendelet 6. számú mellékletében szereplő Sport támogatás keret sportegyesületek és sportszakosztályok közötti felosztására.

sport

Marcali Kártyáról szóló 6/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről döntöttek a képviselők.

 

A Marcali Kártya bevezetésére eredetileg 2008. január 1-jén került sor. A Kártya több kedvezmény igénybevételére jogosította igénylőjét, melyeket részben az Önkormányzat intézményei, részben magánvállalkozók biztosítottak.

 

A Kártya szabályozása 2023. március 1-jei hatállyal megújult. Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények közül már csak a Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpontban lehet kedvezményt érvényesíteni. A Kártya kiadásához, használatához, illetve a jelenleg forgalomban lévő több, mint 1200 db Kártya felülvizsgálatához kapcsolódó adatkezelési feladat - mivel meg kell felelnünk a hatályos jogszabályi és a GDPR előírásoknak - indokolatlanul nagy terhet jelentene.

 

A Kártyával elérni kívánt cél megvalósítható azzal is, ha a kedvezmény biztosítását a lakcímkártya felmutatásához kötjük. Fentiek alapján javaslom a rendelet hatályon kívül helyezését 2023. április 1-jei dátummal.

 

Polgármester úr szóban hozzátette az előterjesztéshez, hogy ezentúl a Fürdőben a marcali lakcímkártyával rendelkezők tudják a kedvezményeket igénybe venni.

 

Az Aktív Magyarország Program támogatásával idén március 27-én startol a „Millió lépés az iskoládért” program, melynek célja, hogy a tanulókat, a szülőket – és mindenkit, aki szívesen segítené régi iskoláját – 77 napon keresztül mozgásra ösztönözze.

 

A kihívásban a Millió lépés mobilapplikáció letöltésével lehet részt venni, amelyben a lépések mellett további 60-féle mozgásforma alakítható át lépésszámmá. A kihívás 11 hete alatt minden héten más-más kihívó – ismert közéleti személy, sportoló vagy szervátültetett – inspirál a mozgásra.

 

A kihívás résztvevői virtuálisan végig járjak és megismerik az Országos Kékkör túraútvonalait és legszebb látnivalóit, a napi rendszerességgel küldött „Tudtad-e?” üzenetekből pedig egyre több és több ismeretre tesznek szert az egészséges életmód és a mozgás fontosságáról.

 

A verseny célja minél több résztvevő bevonásával rendszeres mozgással lépéseket gyűjteni az iskoláknak, és minél többször végig járni a Kékkört. A támogatásnak köszönhetően az Aktív Magyarország Program felajánlásaként 100 iskola 1 millió forintos sportszervásárlási támogatásban részesülhet.

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik az Aktív Magyarország Program kezdeményezésére 2023. március 27-től meghirdetett „Millió lépés az iskoládért” programhoz. Vállalja a kampány népszerűsítését és a 300.000 Ft értékű sportszertámogatás biztosítását az arra érdemes intézményeknek, szem előtt tartva az egészséges életmód üzenetének minél több emberhez való eljuttatását.

TRAPILAP BORITOKEP millio lepes 2023 start2

 

 

Sport - Legfrissebb
Városunk - legfrissebb
Közelben - Legfrissebb
Interjúk - Legfrissebb
Kék hírek - Legfrissebb
Kultúra - Legfrissebb
MTI - Legfrissebb
Közérdekű - Legfrissebb