Skip to main content

Keresztény felelősségünk a teremtett világban

Írta: Gálné Végh Edit
Megjelent: 2022. szeptember 23. Péntek, 07:48

306512370 809101760125994 630783491983385487 n

Nagyszerű élményben volt része a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia KÉSZ alapszervezet 6 tagjának, akik 2022. szeptember 17-én, a Parlament Felsőházi termében jelen voltak a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége XIII. kongresszusán.

 

 

Makláry Ákos parókus, a KÉSZ elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Török Máté, a Mistral együttes alapító tagja, verséneklő Babits Mihály: Zsoltár egy gyerekhangra című költeményét adta elő.

 

Az előadók A teremtett világ élet: óvd azt! Tetteidet irányítsd a föld, lelkedet a menny felé! mottó köré építették fel kitűnő előadásukat, fel-felvillantva a "keresztényi humort".

 

Latorcai Csaba parlamenti államtitkár, területfejlesztési miniszterhelyettes beszédében hitet tett amellett, hogy Magyarország kitart az évszázados, keresztény értékek a gyermekek és a hagyományos családmodell védelme mellett, felelősséget vállal a közösségekért, a jövőjükért, határon innen és túl.

 

Székely János szombathelyi megyéspüspök A teremtett világba beírt objektív isteni rend címen nagyszerű, a hit és a tudomány harmóniájában gyökerező előadásában illusztrációkkal, diagramokkal, képekkel támasztotta alá mondanivalóját. A Bibliában -a zsidó rabbik megfigyelése alapján, 10-szer hangzik el az-"Isten szólt", ez az Ige, a 10 parancsolat.

 

Kifejtette, a teremtett világ megőrzésének legfőbb ellensége a profitéhség, pedig a tudományos kutatások szerint a birtoklás nem vezet több boldogsághoz.

 

Balog Zoltán a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke: Isten titkainak sáfárai vagyunk, idézve Pál apostol 1. Korinthus.-i levelét, arról beszélt, hogy a keresztények mandátumot, megbízatást kaptak a teremtésvédelemben. A keresztény értelmiségnek elég közel kell lenni Istenhez és azokhoz, akiket ránk bíztak, hogy juttassuk el hozzájuk Krisztus üzenetét.Válaszokat kaptunk, kik vagyunk és miért.

 

dr. Zlinszky János, biológus, ökológus, kutató, környezetvédelmi stratéga, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víz- és Környezetpolitikai Tanszékének docense a Teremtésvédelem: mit kell megtennünk? Miért kell megtennünk? c. előadásában a nagy földi alrendszerekből destabilizálódott klíma, a nitrogénforgalom és az élővilág kérdéskörének tudományos megközelítései mellett hivatkozott Ferenc pápa Laudato si', Áldott légy, kezdetű ökológiai témájú enciklikájára, közös otthonunk gondozásáról.

 

"Isten nevében kérlek benneteket, hogy védjétek meg a földanyát!"Kőrösi András, az ENSZ közgyűlésének elnöke, vezetésével kidolgozott Fenntartható fejlesztési program 17 célban határozta meg feladatainkat, néhány ezek közül: az emberi életminőség javítása, a munka szerepének, rangjának védelme, sokszínű, változatos mezőgazdaság, jog az egészséges vízhez, a környezetszennyezés megszüntetése, közterületek zöldesítése, ápolása, kulturális örökség védelme, "a pazarlás kultúrájának" leváltása, a fogyasztás mérséklése, a szárazföldi és tengeri élővilág megőrzése, a nemzetek közötti és a társadalmakon belüli egyenlőtlenségek és kirekesztések megszüntetése, a nemzedékek közötti igazságosság érvényesítése.

 

Nagy István agrárminiszter: „Emberé a munka, istené az áldás” – agrárium az aszály idején

 

Tájékoztatást kaptunk hazánk agrárgazdálkodásáról, földjeink 60%-a növénytermesztésre alkalmas, ám az idei szárazság miatt a termőföldek 20%-a kiszáradt, s a kár 80 %-nyi területet érintett. Hallottunk a gazdákat, a kisvállalkozókat segítő támogatásokról, kormányzati intézkedésekről, a szemléletváltás fontosságáról a természetes vizek megtartásával, az új talajművelési technikákról.

 

Bevezetőjében felvetett kérdésekre: Megtettem-e mindent, amire képes vagyok? Örülök-e annak, amim van, vagy csak azt veszem észre, ami nincs? iránymutatást kaptunk, hogy az istenhívő ember lelkében ne legyen aszály, hogy jó döntéseket lehessen hozni, ahhoz kell, hogy az ember alkalmas eszköz legyen Isten kezében.

 

Földi-Kovács Andrea, a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumi tagja: Kísértések a teremtésvédelemben c. előadása

 

Elsősorban az ember, mint a teremtés koronája védelméről szólt a Szívhang rendelet életbe lépése kapcsán. Ahol szívdobbanás van, élet is van, a babáknak ad jogot az életben maradáshoz. Idézve Szent II. János Pál, Ratzinger és a ma egyre népszerűbb Sarah bíboros gondolatait, Szent Jakab apostol szavaival zárta "Boldog az az ember, aki kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.,,

 

Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója: Felelősségünk az egészségünkért és a betegekért

 

A világ aktuális elitje évente összeül Davosban, s feltárják az emberiség előtt álló veszélyeket, bizonytalanságokat, mintegy "Világkrízis leltárt készítenek, 2022-ben az 1. helyen van a klíma és időjárás változás, ezt követi a "széteső emberi kapcsolatok", (a szociális kohézió eroziója), majd a megélhetési válság, s 14. helyen a fiatalok jövőbe vetett bizalmának elvesztése.

 

A múltban példaképeket, társakat, ma pedig biztonságos online teret kell adni gyermekeinknek; 3 éve egy svéd kislány fiatalok millióit aktivizálta a klímakrízissel, a jövőtlenség érzését kialakítva, majd a Covid -krízis az izoláltságot, a szorongást, a gyászt jelentette, most a háborús krízis, a létbizonytalanságot, s emellett itt van a gender-krízis.

 

Az egészségügy a zsidó-keresztény felekezetek szeretetszolgálatával kezdődött, később a szolidaritás révén lett népegészségügy, ehhez társult a szakértelem, lett tudományos gyógyítás és technológiai forradalom, ez utóbbi azonban a piac áldozatává vált. Milyen kihívások állnak előttünk? A hozzáférhetőség az esélyegyenlőség tekintetében, a klímavonatkozás -meddig lehet ezt a vízalapú, nagy energiafelhasználást igénylő 24 órás szolgáltatást fenntartani, s 3. tényező az emberi, melyet az ápolókrízis, a széteső emberi kapcsolatok veszélyeztetnek a legjobban; s ahhoz, hogy nyugodtan tudjunk magunk, egymás és az Isten elé állni, ezeket kell rendezni, s magunkkal kell kezdeni a családjainkban.

 

Gálné Végh Edit

 


Másodszor adatott meg, hogy az országos KÉSZ kongresszuson részt vehettem, Istennek legyen érte hála!

 

A szövetség meghívására tehát másodszor, életemben már sokadszor láttam az ország házát, de mindig azzal az ámulattal tudok rácsodálkozni, mintha most látnám először. Gyönyörű!

 

A megjelentek felebaráti szeretete segítette, hogy otthon érezzem magam annyi „idegen” között a helyszelleme (Felsőházi terem), a felkészült előadók sokatmondó szavai segítették igazán megértetni, hogy a téma komoly, nagyon komoly! „ A teremtésvédelem” ügye.

 

A megoldás azonban nem lehetetlen. Az alapokhoz, a fundamentumunkhoz, a Bibliához kell fordulnunk, hogy a Hogyan?-ra választ kapjunk.

 

Néhány gondolat, ami különösen megszólított, megragadott a kongresszuson:

 


• „Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban” /Babits Mihály/
• az élet és környezetünk védelme isteni parancs /Latorcai Csaba/
• akaratunk természeténél fogva a jóra irányul
• az ökológiai katasztrófa egyfajta „üdvös kijózanodás” a nagyképű modern ember számára
• konzervatívnak lenni annyit jelent, mint „közel maradni a forráshoz” és csodálni ezt a tökéletes világot, ami szeretetből teremtetett /Székely János/
• „Isten kegyelméből” tenni bármit a legnagyobb alázat s egyúttal a legnagyobb méltóság is: tudni, hogy annak a védelme alatt állunk, akitől a megbízatást kaptuk
• Akitől a megbízatást kaptuk, az előtt a végső elszámoltatáskor meg kell felelnünk: a Föld megóvása, védelme is ilyen megbízatás! /Balog Zoltán/
• a legfontosabb, amit tudunk a világról, hogy „teremtetett” /Zlinszky János/
• A világ teremtetett; és ha valami teremtett, akkor abban rend van / Földi – Kovács Andrea

Bojtorné Király Márta

 


Ami engem megfogott: Székely püspök úr előadásából az a gondolat, hogy nem a szegényebb többség teszi tönkre a teremtett világot, a Földünket, hanem az a kevés létszámú, szűk, de igen gazdag réteg, aki ennek a felelőse.

 

Nagy István agrárminiszter törekvése, mellyel új technológiák megismerését, alkalmazását szorgalmazza a földművelésben, ami hozzájárul a fenntartható gazdálkodáshoz, a föld védelméhez. Nagyon fontos a csapadék, a természetes vizek megtartása, tározása az öntözésre, pl. a szántás nélküli talajművelést már alkalmazza is a családunk. Örömmel hallottam, hogy megemelkedett a növénytermesztés biztosítási összegének visszafizetése, 65%-ra, ilyen magas még soha nem volt.

 

Földi Kovács Andrea felszólalásának mondanivalója, hogy a baba a szívével üzen az édesanyának, hogy ő is egy érző emberi lény.

 

Amit leszűrtem az egész napból: számomra megnyugtató, hogy vannak ilyen felelősen gondolkodó emberek, akik a teremtett világot képesek megvédeni és alkalmasak is rá.

 

Gelencsérné Sudár Ágnes

 

 

A galériához kattintson a képre!

 

 

 

Sport - Legfrissebb
Városunk - legfrissebb
Közelben - Legfrissebb
Kultúra - Legfrissebb
Közérdekű - Legfrissebb
MTI - Legfrissebb
Kék hírek - Legfrissebb