Skip to main content

Képviselő-testületi ülés - 2023. szeptember 20.

Írta: Vágó Zoltán
Megjelent: 2023. szeptember 20. Szerda, 15:32

Rákóczi utca

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 20-án (szerdán) 14.00 órakor soron kívüli képviselő-testületi ülést tartott.

 

 

Tizennégy napirendet tárgyaltak, én csak néhány közérdeklődésre számot tartó napirendről számolok be.

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló előterjesztést és úgy határoz, hogy a szociálisan rászoruló nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgatók támogatására 1.500.000.- forintos keretösszeg megállapításával csatlakozik a pályázathoz.

 

A képviselők döntöttek a temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról. a lényeg: A temetők nyitvatartási ideje változik. Április 1-től november 5-ig 06.00-20.00 óráig, november 6-tól március 31-ig 07.00-18.00 óráig vannak nyitva a temetők.

 

A lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2003.(XI.21.) önkormányzati rendelet módosítása következett Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző előterjesztésében.

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2003. (XI.21.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását elsősorban a szociális alapon igényelt önkormányzati bérlakás jövedelmi és vagyoni jogosultsági feltételei tekintetében elfogadták a következőket:

 

A nyugdíjszerű ellátások összegének, a minimálbérnek, illetve a garantált bérminimumnak a változása miatt több, jelenleg határozott időre kötött bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő kiesne a szociális bérlakásra jogosultak közül a hatályos feltételek miatt, azonban jövedelmi helyzetük alapján piaci bérleti díj fizetésére a megélhetés biztosítása mellett nem lennének képesek. A lakhatás biztonságának érdekében ezért módosították a Rendelet.

 

Elfogadták továbbá, hogy a jogcím nélkülivé vált, de tartozását rendező kérelmezőkkel, amennyiben az erre irányuló kérelem benyújtása és a kérelem elbírálása idején sincs tartozása, a képviselő- testület bérleti szerződést köthessen.

 

A Rendelet további módosítása pontosításokat tartalmaz.

 

A Rendelet módosítását a kihirdetést követő napon hatályba léptetik és alkalmazását a folyamatban lévő ügyekre is kiterjesztik.

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik az Aktív Magyarország Program kezdeményezésére 2023. szeptember 25-től meghirdetett „Millió lépés az iskoládért” programhoz.

 

Vállalja a kampány népszerűsítését és a 300.000 Ft értékű sportszertámogatás biztosítását az arra érdemes intézményeknek, szem előtt tartva az egészséges életmód üzenetének minél több emberhez való eljuttatását

 

 

Sport - Legfrissebb
Városunk - legfrissebb
Közelben - Legfrissebb
Interjúk - Legfrissebb
Kék hírek - Legfrissebb
Kultúra - Legfrissebb
MTI - Legfrissebb
Közérdekű - Legfrissebb