Skip to main content

Pályázati felhívás - MKÖH pénzügyi ügyintéző

Írta: Marcali Portál
Megjelent: 2019. szeptember 22. Vasárnap, 08:01

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Marcali Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I/19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok, a munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A költségvetési számvitellel kapcsolatos feladatok hatályos jogszabályok szerinti ellátása. Az önkormányzat, a hivatal, és az intézmények pénztárosi-, valamint a hivatali gépkocsik üzemeltetésével kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium, Középiskolai végzettség mérlegképes könyvelői szakképesítés, illetve a 29/2012. (III.12.) Korm. rend. I/19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. és II. besorolási osztályára vonatkozó feltételek,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint), erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok másolata, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, személyes adatok kezeléséhez, valamint a pályázatba való betekintéshez való hozzájárulásról


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zajcsuk Lajos irodavezető nyújt, a 85/501-026 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi utca 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 395/76/2019, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző

Személyesen: Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző, Somogy megye, 8700 Marcali, Rákóczi utca 11.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatban szóbeli meghallgatást tarthat, fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az állás elbírálását követően - 6 hónap próbaidő kikötése mellett - határozatlan idejű közszolgálati jogviszony jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
https://kozigallas.gov.hu 2019. szeptember 22.

Sport - Legfrissebb
Városunk - legfrissebb
Közelben - Legfrissebb
Kultúra - Legfrissebb
Közérdekű - Legfrissebb
MTI - Legfrissebb
Kék hírek - Legfrissebb